FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich

Data publikacji: 10.2020

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 176 - 184

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.017.12770

Autorzy

,
Maciej Furman
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0315-350X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Iwona Kowalska-Bobko
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3728-2323 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Christoph Sowada
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8900-1119 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Activities of public health authorities to combat COVID-19 in selected European countries

The coronavirus pandemic has contributed to great changes in the functioning of modern societies, not just in the medical dimension. The percep­tion of the health care system and its employees has also changed.

The aim of the article is to analyze the approach of public authorities to combat the spread of SARS-CoV-2 virus in the following countries: Belgium, Bulgaria, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Spain, the United Kingdom and Poland. The research material was information available on the website of the European Observatory of Health Systems and Policies (EOHSP) in a special section dedicated to issues related to the prevention of coronavirus pandemic (https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx).

The obtained results indicate that the crisis situation caused by the COVID-19 pandemic forced all countries to undertake diversified, non-standard efforts, i.e. the use of their own pharmaceutical sector for the production of disinfectants or acceleration of obtaining licenses by medical practition­ers. In terms of financing one of activity was generation of additional funds for healthcare systems that were financially heavily burdened in the pandemic era.

Bibliografia

1. John Hopkins University. Covid-19 Dashboard by the center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Hopkins University.(dostęp:01.07.2020).

2. Cousins S.New Zealand eliminates COVID-19. Lancet (London, England) 2020 vol: 395 (10235) pp: 1474. 

3. https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1257582287748726784. Liczba na dzień: 01.07.2020..

4. Belgium. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/belgium/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section.(dostęp: 14.06.2020).

5. Bulgaria. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/bulgaria/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

6. Denmark. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/denmark/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section. (dostęp: 30.06.2020).

7. France. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section. (dostęp: 27.06.2020).

8. Germany. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/germany/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section. (dostęp: 27.06.2020).

9. Netherlands. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/netherlands/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section. (dostęp: 27.06.2020).

10. Spain. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/spain/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section.(dostęp: 27.06.2020).

11.United Kingdom. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/unitedkingdom/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section

12. Poland. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Physical infrastructure. https://www.covid19healthsystem.org/countries/poland/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

13. Belgium. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity.Workforce capacity. . https://www.covid19healthsystem.org/countries/belgium/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

14. Bulgaria. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Workforce capacity. https://www.covid19healthsystem.org/countries/bulgaria/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

15. Denmark. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity.Workforce capacity. https://www.covid19healthsystem.org/countries/denmark/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

16. France. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Workforce capacity. https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

17. Germany. Denmark. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Workforce capacity. . https://www.covid19healthsystem.org/countries/germany/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

18. Spain. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Workforce capacity. https://www.covid19healthsystem.org/countries/spain/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

19. Netherlands. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Workforce capacity https://www.covid19healthsystem.org/countries/netherlands/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

20. United Kingdom. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity. Workforce capacity https://www.covid19healthsystem.org/countries/unitedkingdom/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

21. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875.

22. Poland. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity.Workforce capacity. https://www.covid19healthsystem.org/countries/poland/livinghit.aspx?Section=2.2%20Workforce&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

23. Belgium. Paying for services. Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/belgium/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

24.Bulgaria. Paying for services.Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/bulgaria/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 29.06.2020).

25. Denmark. Paying for services.Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/denmark/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

26. France. Paying for services.Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

27. Germany. Paying for services.Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/germany/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

28. Netherlands.Paying for services. Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/netherlands/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

29.Spain.Paying for services. Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/spain/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 14.06.2020).

30. United Kingdom. Paying for services.Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/unitedkingdom/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 29.06.2020).

31. Poland. Paying for services. Health financing. https://www.covid19healthsystem.org/countries/poland/livinghit.aspx?Section=4.1%20Health%20financing&Type=Section. (dostęp: 29.06.2020).

32. Pinkas J Jankowski M Szumowski L Lusawa A Zgliczynski W Raciborski F Wierzba W Gujski M. Public health interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Poland. Medical Science Monitor. 2020 vol: 26.

33. Kowalska-Bobko I Gałązka-Sobotka M Frączkiewicz-Wronka A Badora-Musiał K Buchelt B. Skill mix in medical and aboutmedicalprofessions. Medycyna Pracy2020.

34. Nie tylko maseczki kupione przez MZ nie spełniają norm. Ten sam problem dotyczy tych od KGHM czy WOŚP. https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1477079,maseczki-ochronne-mz-wosc-kghm-koronawirus-zamowienia.html.(dostęp: 26.05.2020).

35. Commission suspends mask deliveries over defects. https://euobserver.com/coronavirus/148374. (dostęp: 04.08.2020).

36. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875.

37. The impact of the COVID-19 pandemic on older adults. https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-older-adults.(dostęp: 14.06.2020).

38. Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html.(dostęp: 26.05.2020).

39. Onder G.,Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA - Journal of the American Medical Association. Publisher: American Medical Association. 2020 vol: 323 (18) pp: 1775-1776.

40. Khan J., Awan N.. Islam M.. Muurlink O. Healthcare Capacity, Health Expenditure, and Civil Society as Predictors of COVID-19 Case Fatalities: A Global Analysis. Frontiers in Public Health. 2020 vol: 8.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, s. 176 - 184

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Activities of public health authorities to combat COVID-19 in selected European countries

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0315-350X

Maciej Furman
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0315-350X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

https://orcid.org/0000-0003-3728-2323

Iwona Kowalska-Bobko
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3728-2323 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

https://orcid.org/0000-0002-8900-1119

Christoph Sowada
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8900-1119 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 10.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maciej Furman (Autor) - 33%
Iwona Kowalska-Bobko (Autor) - 33%
Christoph Sowada (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2069

Liczba pobrań: 2404