FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 154 - 168

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.017.1165

Autorzy

Irmina Jurkiewicz-Świętek
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Voluntary private health insurance– the public discussion about proposals in Poland

The aim of each health care system is to protect citizens from ill health consequences and provide them with health care services they need. There are two main solutions to assure health care - social health insurance system and budgetary model. Despite domination of universal public system, in many countries private solutions develop alongside. Private health insurance (PHI), in contrary to public systems, calculate premium according to individual risk and it is (usually) purchased voluntarily. PHI exists in all EU countries playing different role in each. In Poland PHI is not well developed yet. This article presents main characteristics of PHI and current situation of PHI on Polish health care market. A brief history of attempts to introduce PHI in Polish health care system are described, with special focus on the last bill prepared by the Ministry of Health in March 2011. The latest proposal is analysed in details, based on international experience in PHI. The paper also evaluates possible influence of proposed Polish regulations on main actors in health care sector. Conclusions present key problems and recommendations for the process of introducing/developing PHI in health care system.

Bibliografia

Sekhri N., Savedoff W., Private Health insurance: implications for developing countries, „Bulletin of the World Health Organization” 2005; 83 (2): 127–134.

Preker A., Scheffler R., Basset M., Private voluntary health insurance in development. Friend or foe?, The World Bank 2007.

Preker A., Zweifel P., Schellekens O., Global marketplace for private health insurance. Strength in numbers, The World Bank 2010.

 OECD Proposal for taxonomy of health insurance, OECD Study on Private Health Insurance, OECD Health Project 2005.

Mossialos E., Thomson S., Voluntary health insurance in the European Union, European Observatory on Health Systems and Policies 2004.

Golinowska S. (red.), Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, „Studia i materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych”, z. 3, Warszawa 1993.

Sowada C., Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wyzwania dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2003; I, 1: 16–30.

Wasem J., Regulacja rynków prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Projekt Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego, 2001.

Sobczak A., Dudzik E., Juszczyk G., Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – raport z badań, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.

Pukała R., Główne bariery rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, „Polityka Zdrowotna” grudzień 2004; II: 25–29.

Holly R., Szczepaniak H., The development of the private health insurance and medical services market in Poland in the years 2005–2010, „Polityka Zdrowotna” maj 2011, 111–120.

Pustelnik A., Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – stan obecny, otoczenie prawne, scenariusze rozwoju, „Polityka Zdrowotna” marzec 2012; X: 71–91.

Polska Izba Ubezpieczeń, Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków – kluczowe tezy i rekomendacje, opracowanie przygotowane we współpracy ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, 2011.

Owoc J., Czy współpłacenie lub suplementarne ubezpieczenia zdrowotne mogą poprawić działanie polskiego systemu ochrony zdrowia – polemika z raportem Ernst & Young, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, Warszawa 2011; 4.

Thomson S., Mossialos E., Private health insurance in the European Union. Final report prepared for the European Union Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, London School of Economics and Political Science, czerwiec 2009.

 OECD Survey of Health System Characteristics 2008–2009, OECD Health Data 2009.

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.

GUS, Polski rynek ubezpieczeniowy 2011, Warszawa 2012.

CBOS, Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych, Warszawa, marzec 2012.

Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świętek I., Kocot E., Seweryn M., Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo „Vesalius”, Kraków 2012.

Polska Izba Ubezpieczeń, Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Propozycja rozwiązań, Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU przygotowana przez Fundację Naukową Instytutu Badań Strukturalnych, Warszawa, luty 2008.

Brunner G., Gottret P., Hansl B., Kalavakonda V., Nagpal S., Tapay N., Private voluntary health insurance. Consumer protection and prudential regulation, Bank Światowy, Waszyngton 2012.

CBOS, Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, Warszawa, marzec 2012.

CBOS, Sytuacja w opiece zdrowotnej, Warszawa, marzec 2008.

CBOS, Gotowość do zmian w służbie zdrowia. Komunikat z badań, Warszawa, marzec 2010.

CBOS, Polacy o państwowej i prywatnej opiece zdrowotnej, Warszawa, kwiecień 2012.

Colombo F., Tapay N., Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and health systems, OECD Health Working Papers 2004.

Magda I., Szczygielski K., Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Raport w ramach programu Sprawne Państwo, Ernst & Young 2011.

Jurkiewicz I., Tinardon C., Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Przykład rozwiązań francuskich, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2010; VIII, 1: 95–105.

Sordyl G., Niżnik J., Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, w: Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Lewis M., Who is paying for health care in Eastern and Central Europe?, The World Bank 2000.

Mossialos E., Dixon A., Figueras J., Kutzin J., Funding health care: options for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies Series, WHO 2002.

Golinowska S., Opłaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doświadczenia polskie, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2010; VIII, 1: 12–28.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 154 - 168

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Voluntary private health insurance– the public discussion about proposals in Poland

Autorzy

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Irmina Jurkiewicz-Świętek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2986

Liczba pobrań: 1714