FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Badania epidemiologiczne i działania interwencyjne dotyczące palenia tytoniu w Polskim Projekcie 400 Miast

Data publikacji: 28.09.2015

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 116 - 119

Autorzy

,
Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-6015-8561 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Łukasz Wierucki
Wszystkie publikacje autora →
,
Łukasz Balwicki
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wszystkie publikacje autora →
Marcin Rutkowski
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Epidemiological survey and antitobacco intervention in Polish 400 Cities Projec

Cardiovascular diseases (CVD) represent the principal cause of death in Poland. The main reasons are high prevalence and low detectability of main risk factors: arterial hypertension, diabetes and hyprelipidaemia.
Also smoking is one of the main CVD risk factor. Polish 400 Cities Project consists of the following modules:
1. social marketing preceding screening tests and education,
2. medical intervention – screening tests,
3. education for local leaders regarding health promotion and CVD prevention,
4. antitobacco intervention,
5. educational intervention for children: training program for teachershealth promotion among pupils,
6. training programs for doctors and nurses,
7. education for patients with newly-detected diseases.
Antitobacco module contains the following interventions:
1) social marketing via mass media,
2) education among children in schools,
3) education for smoking patients with newly-detected diseases,
4) training program for doctors: treatment of nicotinism,
5) training program for local representatives: elaboration of local antitobacco program,
6) in 2006 new module – antitobacco intervention for pregnant women.
In years 2003–2006 screening tests were performer among 92378 adults. Tobacco smoking was reported by 12.3% of woman and 21.9% of men, mainly in the age group 25–45 (W 21.1%; M 28.5%). Data from intervention among children show that among 24,005 ten years old boys and girls, 5.7% girls and 12.8% boys say “yes” for the question “have you ever smoke” in the questionnaire interview. In years 2006–2008 the main antitobacco module was antitobacco intervention for pregnant women. The purpose of the research was to measure phenomenon of active and passive smoking among pregnant women in the smallest cities with surrounding villages. The aim was also to trace social features associated with smoking and develop the strategy for future antitabacco interventions. The research was conducted along with intervention based on American College of Obstetricians and Gynecologists 5 A’s model tailored for pregnant women adjusted to Polish organizational limitations. The model include 1) asking about tobacco smoking during every contact with pregnant women, 2) advising not to smoke or avoid passive exposure, 3) assessing the determination to make a quit attempt, 4) assist with the trial, 5) arrange next meeting with the focus on the problem. During the research 919 pregnant women were questioned and examined with micro Co device. Among that number were 22% of active smokers and 31% exposed on passive smoking in their home or work. The prevalence of smoking were higher among lower educated – 46% of women with only primary school compared with 7% of women with university diploma. Smoking was more frequent among women with lower per capita personal income. 80% of smoking pregnant women were motivated to make a quit attempt.

Bibliografia

Peto R., et al., Mortality from smoking worldwide. British Medical Bulletin, 1996, 52(1): 12–21

Peto R., et al., Mortality from tobacco in developed countries: indirect estimation from national vital statistics. Lancet, 1992, 339(8804): 1268–1278

Peto R., Lopez A.D., Future worldwide health effects of current smoking patterns. In: Koop C.E., Pearson C.E., Schwarz M.R., eds. Critical issues in global health. San Francisco, Wiley (Jossey-Bass), 2001: 154–161

Zatoński W., Czy w demokracji żyje się zdrowiej? Fundacja „Promocja Zdrowia”, Warszawa 1997

American College of Obstetricians and Gineacologists, Committee Opinion No. 316, October 2005

Krótka porada antytytoniowa dla kobiet w ciąży: przewodnik dla położnych, red. Ł. Balwicki, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2007

Melvin C.L., Gaffney C.A., Treating nicotine use and dependence of pregnant and parenting smokers: An update, Nicotine & Tobacco Research Volume 6, Suplement 2 (April 2004), S107–S124

Zdrojewski T., Rutkowski M., Zarzeczna-Baran M., Grodzicki T., Januszewicz A., Narkiewicz K., Głuszek J., Drygas W., Zatoński W., Wyrzykowski B., Ogólnopolski, wieloośrodkowy program profilaktyki chorób układu krążenia: Polski Projekt 400 Miast: główne założenia, cele oraz sposób realizacji. Pol. Przegl. Kardiol. 2004; t. 6, nr 4, s. 423–430

Wierucki Ł., Zdrojewski T., Mogilnaya I., Zarzeczna-Baran M., Wizner B., Mędraś M., Popowski P., Jędrzejczyk T., Rutkowski M., Grodzicki T., Wyrzykowski B., Polski Projekt 400 Miast: wyniki badań pilotażowych. Nadciśnienie Tętnicze. 2004; t. 8, nr 5, s. 307–317

Zarzeczna-Baran M., Zdrojewski T., Pęgiel-Kamrat J., Wołowski T., Rutkowski M., Wierucki Ł.: Polski Projekt 400 Miast: strategia i oczekiwania. Zdr. Publ. 2004; t. 114, nr 2, s. 219–223

Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Wierucki Ł., Grodzicki T., Januszewicz A., Narkiewicz K., Zarzeczna-Baran M., Głuszek J., Opolski G., Zatoński W., Tykarski A., Drygas W., Attempt to eliminate health inequalities in Poland arising at the time of political and economic transformation: Polish 400 Cities Project. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2006; vol. 13, nr 5, s. 832–838

Zdrojewski T.; Bandosz P.; Szpakowski P.; Konarski R.; Manikowski A.; Wołkiewicz E., Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiol. Pol. 2004, 61, Supl. IV, IV1–IV26
 

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, s. 116 - 119

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Epidemiological survey and antitobacco intervention in Polish 400 Cities Projec

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6015-8561

Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-6015-8561 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211, Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny

Publikacja: 28.09.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Zdrojewski (Autor) - 25%
Łukasz Wierucki (Autor) - 25%
Łukasz Balwicki (Autor) - 25%
Marcin Rutkowski (Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2145

Liczba pobrań: 1724