FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy

Data publikacji: 19.11.2018

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 273 - 286

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.18.018.9472

Autorzy

Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9119-1372 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Impact of project financing on the operation of community archives as a possible research problem

Abstract

Community archives are grassroots documentative initiatives including the collection, storage, development, and sharing of archival materials. The paper contains a description of the project-based activities of six community archives. The data was obtained through interviews, observation, and analysis of secondary sources. The issue of the projectification of the work of community archives was included in the research project as a by-product, when it emerged while the author was exploring the research questions concerning the employees of community archives as well as how such initiatives are funded and what challenges they have to face. In the archives under examination, the issue of projectification appears in the context of how it impacts employment and archivist works and what problems are generated by project management.

Bibliografia

[b.a.] (2007), The Impact of Community Archives. Summary of Independent Research Commissioned by the Community Archives Development Group (CADG), [dok. elektr.], dostęp online: http://www.communityarchives.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/CADG_-__PRINT_version.doc [odczyt: 3 czerwca 2018].

[b.a.] (2018), Regulamin konkursu na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2018”, [dok. elektr.], dostęp online: http://bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=5637&idmp=1872&r=[odczyt: 6 czerwca 2018].

Chorążyczewski W. (2014), Archiwistyka dla początkujących, „Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, [dok. elektr.], dostęp online: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191 [odczyt: 3 czerwca 2018].

Chorążyczewski W. (2015), Archiwa społeczne jako fenomen kulturowy, [w:] T. Czarnota, M. Konstankiewicz (red.), Archiwa organizacji pozarządowych Polsce, Lublin–Warszawa: UMCS-NDAP, 9–22.

Cooper D. (2016), House Proud: an Ethnography of the BC Gay and Lesbian ArchivesArchival Science”, Vol. 16, Issue 3, 261–288.

Czarnota T. (2011), Komu są potrzebne społeczne archiwa?, „Archiwista Polski”, nr 4(64), 15–33.

Czarnota T. (2016a), Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny Polsce – od teorii do praktyki, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom 13, 291–309.

Czarnota T. (2016b), Rozwiązania stosowane zakresie opracowywania zbiorów archiwów społecznych, [w:] K. Ziętal (red.), Archiwa społeczne Polsce. Stan obecny perspektywy, Warszawa: Fundacja Ośrodka KARTA, 34–52.

Flinn A. (2007), Community Histories, Community Archives. Some Opportunities and ChallengesJournal of the Society of Archivists”, Vol. 28, Issue 2, 151–176.

Flinn A. (2011), Archival Activism. Independent and Community-led Archives, Radical Public History and the Heritage ProfessionsInterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies”, Vol. 7, Issue 2, 5–6.

Flinn A., Stevens M., Shepherd E. (2009), Whose Memories, Whose Archives? Independent Community Archives, Autonomy and the MainstreamArchival Science”, Vol. 9, Issue 1–2, 71–86.

Gilliland A., Flinn A. (2013), Community Archives. What Are We Really Talking about?, [dok. elektr.], dostęp online: https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0007/920626/gilliland_flinn_keynote.pdf [odczyt: 6 czerwca 2018].

Giziński P. (2016), Przegląd pomorskich archiwów społecznych – podsumowanie projektu gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gdańsk: SAP, [dok. elektr.], dostęp online: http://sap.archiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport-z-archiwistyki-spolecznej.pdf [odczyt: 7 czerwca 2018].

Górski J. (2018), Wywiad nt. archiwum Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta Gdańsku, rozmawiała: Wiśniewska-Drewniak M., Gdańsk: archiwum prywatne M.W.D.

Jałocha B., Bogacz-Wojtanowska E. (2016), The Bright Side of Social Economy Sector’s Projectification: Study of Successful Social EnterprisesProject Management Research and Practice”, Vol. 3, 1–20.

Janiszewski Ł. (2016), Metodyka zarządzania projektami bieżącej działalności organizacji trzeciego sektora, „Journal of Capital Market and Behavioral Finance”, Vol. 1(3), 7–20.

Jóźwik A., Martini N. (2017), Realia funkcjonowania archiwów społecznych czynniki sprzyjające ich rozwojowi, [w:] A. Jóźwik, K. Ziętal (red.), Archiwistyka społeczna. Diagnoza wyzwania, Warszawa: Fundacja Ośrodka KARTA, 62–75.

Kowal B. (2017), Wywiad nt. archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego Przemyślu, rozmawiała: Wiśniewska-Drewniak M., Przemyśl: archiwum prywatne M.W.D.

Kudosz M., Maciąg A. (2014), Archiwa społeczne Polsce. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 2014 r. przez Ośrodek KARTA, Warszawa: Fundacja Ośrodka KARTA, [dok. elektr.], dostęp online: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/badanie2014archiwspoleczne.pdf [odczyt: 15 sierpnia 2017].

Kwiatkowska W. (2016), Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Martini N. (2016), Wywiad nt. Bronowickiego Archiwum Społecznego, rozmawiała: Wiśniewska M., Kraków: archiwum prywatne M.W.D.

Minczykowska K. (2003), Społeczne ośrodki dokumentacji dziejów konspiracji 1939-1945 Polsce, „Archiwista Polski”, nr 2(30), 39–50.

Newman J. (2012), Sustaining Community Archives, „APLIS”, Vol. 25, Issue 1, 37–45.

Puchała-Rojek K., Przybyło-Ibadullajev M. (2018), Wywiad nt. archiwum Fundacji Archeologia Fotografii, rozmawiała: Wiśniewska-Drewniak M., Warszawa: archiwum prywatne M.W.D.

Rymsza M. (2012), Zarządzanie trzecim sektorze perspektywy cyklu życia organizacji pozarządowych, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, W. Gumuła, S. Rębisz (red.), Zróżnicowanie zmienność społecznego świata, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 197–209.

Stevens M., Flinn A., Shepherd E. (2009), Activists in the Archives: Making History in Diverse Society. Summary of the Report of the AHRC Project ‘Community Archives and Identities: Documenting and Sustaining Community Heritage’, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.ucl.ac.uk/dis/icarus/projects/community-archives/tab-box/UCL_community_archives_report_-_summary.doc [odczyt: 3 czerwca 2018].

Stępień S. (2017), Wywiad nt. archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego Przemyślu, rozmawiała: Wiśniewska-Drewniak M., Przemyśl: archiwum prywatne M.W.D.

Wakimoto D.K., Bruce C., Partridge H. (2013), Archivist as Activist: Lessons from Three Queer Community Archives in CaliforniaArchival Science”, Vol. 13, Issue 4, 293–316.

Wiśniewska M. (2013), Postmodernizm archiwa społeczne, „Archiwista Polski”, nr 2(70), 25–29.

Wiśniewska M. (2016), History of Community Archiving in Poland, [w:] F. Foscarini, H. MacNeil, B. Mak, G. Oliver (ed.), Engaging with Records and Archives. Histories and Theories, London: Facet Publishing, 195–209.

Wiśniewska-Drewniak M. (2016), Community Archives in Poland – Multiple Case Study: Description of the Research Project, „Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, [dok. elektr.], dostęp online: http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3888 [odczyt: 6 kwietnia 2018].

Wróblewski B. (2018), Wywiad nt. Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, rozmawiała: Wiśniewska-Drewniak M., Podkowa Leśna: archiwum prywatne M.W.D.

Zawacka-Wakarecy D. (2017), Wywiad nt. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, rozmawiała: Wiśniewska-Drewniak M., Toruń: archiwum prywatne M.W.D.

Ziętal K. (2012), Wstęp, [w:] K. Ziętal (red.), Archiwistyka społeczna, Warszawa: Fundacja Ośrodka KARTA, 7–13.

Ziętal K. (2014), KARTA archiwa społeczne, „Biuletyn EBIB”, No. 6(151).

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2018, s. 273 - 286

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Impact of project financing on the operation of community archives as a possible research problem

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9119-1372

Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9119-1372 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

Publikacja: 19.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Wiśniewska-Drewniak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1830

Liczba pobrań: 1299