FAQ

Zarządzanie w Kulturze

S. Ann Dunham: niezwykła i samotna. Biografia matki Baracka Obamy

Data publikacji: 10.09.2013

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 217 - 225

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.014.1336

Autorzy

Anna Niedźwiedź
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

S. Ann Dunham: Singular and Alone. A Biography of Barack Obama’s Mother

This article recalls a discussion about Barack Obama’s mother and her biography which emerged during the course of the American presidential elections in 2008. S. Ann Dunham was a cultural anthropologist holding a PhD from the University of Hawaii and specializing in Indonesian peasant blacksmithing and cottage industry. She passed away in 1995 relatively unknown to the American anthropological world and totally unknown to the American public. Interest in Obama’s family made Dunham and her biography as well as her anthropology appear publicly. Even though she was labeled an “uncaring mother,” who was to “abandon” small Barack, a biographical book by Janny Scott published in 2011 depicts a deep and complex portrait of Dunham which does not go along with popular opinions. It is interesting to observe how Dunham’s biography has been constructed and how her family history mirrors transformation of American society and reveals entanglement between private life and anthropological interests

Bibliografia

Dewey A.G., Editors’ Preface [w:] S.A. Dunham, Surviving against the Odds: Village Industry in Indonesia, Durham, London 2009, s. XI–XVI.

Dunham S.A., Surviving against the Odds: Village Industry in Indonesia, Durham–London 2009.

Hefner R.W., Ann Dunham, Indonesia, and Anthropology – A Generation On [w:] S.A. Dunham, Surviving against the Odds: Village Industry in Indonesia, Durham–London 2009, s. 333–347.

Kubica G., Wstęp. O młodości Bronisława Malinowskiego, jego rodzicach, przyjaciołach i studiach [w:] B. Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, wstęp i opracowanie G. Kubica, Kraków 2001, s. 5–35.

Kubica G., Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Kraków 2006.

Kubica G., A Good Lady, Androgynous Angel, and Intrepid Woman: Maria Czaplicka in Feminist Profile [w:] D. Fahy Bryceson, J. Okely, J. Webber (red.), Identity and Networks: Fashioning Gender and Ethnicity Across Cultures, New York–Oxford 2007, s. 146–163.

Lutz C., Journey and Legacy of Obama’s Mother. [Review: A Singular Woman: The Untold Story of Barack Obama’s Mother], „The New York Times”, 2 maja 2011, http://www.nytimes.com/2011/05/03/books/in-a-singular-woman-janny-scott-portrays-obamas-mother.html [odczyt: 25.07.2013].

Malinowski B., Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, wstęp i opracowanie G. Kubica, Kraków 2001.

Obama B., Odziedziczone marzenia. Spadek po moim ojcu, przeł. P. Szymczak, Poznań 2008.

Obama B., Odwaga nadziei. Moja droga życiowa, wartości i ideały polityczne, przeł. G. Kołodziejczyk, Warszawa 2008.

Pina-Cabral J. de, History of Anthropology and Personal Biography, „Anthropology Today” 2008, nr  6, s. 26–27.

Scott J., A Singular Woman: The Untold Story of Barack Obama’s Mother, New York 2011.

Weil J., Book Review: Surviving Against the Odds: Village Industry in Indonesia. S. Ann Dunham, „Anthropology of Work Review” 2010, Vol. XXXI, nr 2, s. 100–102.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2013, s. 217 - 225

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

S. Ann Dunham: Singular and Alone. A Biography of Barack Obama’s Mother

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 10.09.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Niedźwiedź (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2758

Liczba pobrań: 1016