FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Procesy europeizacji polskich miast

Data publikacji: 19.12.2017

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 511 - 526

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.17.032.7587

Autorzy

Paweł Kubicki
Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9493-8283 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article discusses the process of Europeanization of Polish cities. This process is analysed from two perspectives: top-down and bottom-up. In the first case the author analyses the urban policy in EU and the way it is implemented to National Urban Policy in Poland. This process is illustrated by three of twelve priority themes initialled in Urban Agenda for UE “Pact of Amsterdam”: air quality, inclusion of imigrants and refugees, housing policies. In the second case the author analyses bottom-up processes of Europeanization in Polish cites stimiulated by civic movements.

Bibliografia

Barber B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Warszawa 2014.

Benevolo L., Miasto dziejach Europy, Warszawa 1995.

Bloch N., Buchowski M., Chwieduk A., Schmidt J., Wnioski końcowe [w:] M. Buchowski, J. Schmidt (red.), Migracje heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych Poznaniu, Poznań 2012.

Gądecki J., Kubicki P., Polityki miejskie, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych Politycznych UJ” 2014, nr 27.

Glaeser E., Triumph of the City. How Urban Space make Us Human, London 2012.

Eurobarometer, Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities, 2016.

Eurobarometer, Perception survey on quality of life in European cities, 2009.

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.

D. Della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tłum. A. Sadza, Kraków 2009.

Judt T., Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Komitetu Regionów. Miejski Wymiar Polityki UE – Kluczowe Elementy Agendy Miejskiej UE, Bruksela, dnia 18.07.2014.

Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury Rozwoju Warszawa 2015.

Koalicja Miast. Projekt współpracy ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Wrocław, b.d.w. (broszura).

Kubicki P., Gierat-Bieroń B., Orzechowska-Wacławska J., Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury zmienił polskie miasta, Kraków 2017.

Kubicki P., Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe?, „Przegląd Socjologiczny” 2016, t. 2.

Kubicki P., Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska perspektywy długiego trwania, Kraków 2016.

Kubicki P., Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, „Przegląd Socjologiczny” 2011, t. LX/2–3.

Melucci A., The Process of Collective Identity [w:] H. Johnston, B. Klandermans (red.), Social Movements and Culture, Minnesota 1995.

Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta działaniu, Warszawa 2013.

Muzioł-Więcławowicz A., Problemy mieszkaniowe Polaków polska polityka mieszkaniowa [w:] M. Salomon, A. Muzioł-Więcławowicz (red.), Mieszkalnictwo Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warszawa 2015.

Nabielek K., Hamers D., Evers D., (2016), Cities in Europe – Facts and figures on cities and urban area, 2016, https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pbl_2016_cities_in_europe_23231.pdf [odczyt: 29.07.2017].

Potjer S., Hajer M., Learning with Cities, Learning for Cities. The Golden Opportunity of the Urban Agenda for the EU, Utrecht 2017.

Putman R., Demokracja działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.

Riedel R., Europeizacja – konceptualizacja kategorii badawczej [w:] R. Riedel (red.), Europeizacja polityk publicznych Polsce, Opole 2016.

Touraine A., Samotworzenie się społeczeństwa, Kraków 2010.

Urban Agenda for the EU „Pact of Amsterdam”, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf [odczyt: 26.02.2017].

Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs, Luxembourg 2016.

Weber M., Gospodarka społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.

 

Witryny internetowe:

http://ec.europa.eu/regional_policy

http://www.eurocities.eu

http://www.ccre.org/

http://koalicjamiast.wroclaw2016.pl

http://kongresruchowmiejskich.pl

http://www.metropolie.pl

http://www.sarp.org.pl

http://www.urbact.eu/

http://www.who.int

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2017, s. 511 - 526

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

THE PROCESSES OF EUROPEANIZATION OF POLISH CITIES

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9493-8283

Paweł Kubicki
Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9493-8283 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków

Publikacja: 19.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paweł Kubicki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1798

Liczba pobrań: 1239