FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Pałac w Jabłonowie Pomorskim – historia i współczesność

Data publikacji: 2009

Zarządzanie w Kulturze, 2009, Tom 10, s. 51 - 65

Autorzy

Tomasz Wójtowicz
Institute of Computer Science, Jagiellonian University, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The author describes an interesting history, architecture and management of the palace in the revival-gothic style in Jabłonowo Pomorskie. The benefactor of this palace was Stefan Narzymski and the architect August Fryderyk Stüler. The palace was built between 1854 and 1859. At the moment there is a convent located in this building.

Bibliografia

Barański H., Konkol B., Jabłonowo Pomorskie w latach 1914–1939, Jabłonowo Pomorskie 2000.

Chodyński A.R., Pałac i kościół w Jabłonowie Pomorskim jako przejaw romantyzmu w 2. połowie XIX w. na ziemiach polskich, „Biuletyn Historii Sztuki” 1973, R 35, nr 1.

Chodyński A.R., Pałac w Jabłonowie Pomorskim, „Mówią wieki” 1970, nr 10.

Dobrska G., Siła wezwania. Życie i dzieło błogosławionej Matki Marii Karłowskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej 1865–1935, Toruń 2002.

Informacje z Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim.

Jabłonowo. Gmina Jabłonowo Pomorskie. Zespół pałacowo-parkowy, Buze E., Mikulski K., Nowosad W., Wojdyło S., Toruń 1998.

Rozynkowski W., Dobrska G., Może i tobie Bóg udzieli łaski! O bł. Marii Karłowskiej, Toruń 2005.

Stabińska J., Bardzo umiłowała. Matka Maria Karłowska założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej, Jabłonowo Pomorskie 1986.

„Tygodnik Ilustrowany” 1867.

www.pasterki.diecezja.torun.pl

Zbiory Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.

Zbiory Archiwum Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2009, s. 51 - 65

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Pałac w Jabłonowie Pomorskim – historia i współczesność

Autorzy

Institute of Computer Science, Jagiellonian University, Poland

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Tomasz Wójtowicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2089

Liczba pobrań: 1630