FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Lalkarz: Dyrektor

Data publikacji: 18.05.2020

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 135 - 146

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.012.12165

Autorzy

Marek Waszkiel
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-5462-6218 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Puppeteer: director

The position (today the profession) of a puppet theatre director appeared on a large scale after the WWII and, with the development of institutional state puppet theatres, to a large extent determined the artistic shape of theatres. From the very beginning, this position generated considerable tensions in the milieu. The author discusses the main conflicts around the puppet theatre directorial positions in the Polish post-war period and analyses the reasons behind personnel shuffles. Because he was the head of two different puppet theatres in the 21st century, the author also shares his personal experience and reflections.

Bibliografia

Abramowicz M. (2015) Od figurki do marionetek. Historia Wileńskiego Teatru Łątek, Wilno 1936–Gdańsk 1959, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Archiwum ZASP, Sekcja Teatrów Lalek, Kat. A, 5/9-11, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Fik M. (1991), Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Warszawa: NOWA.

Kozień L. (red.) (1997), Teatr Lalek Banialuka, 1947–1997, Bielsko-Biała: Urząd Miasta Bielska-Białej.

Owczarzak W.M. (2010), Zwykły człowiek. Rzecz o Stanisławie Stapfie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Teatr Baj Pomorski.

Rogacka J., Rembowska A. (2017), Teatr Lalka, 1945–2015, Warszawa: Teatr Lalka w Warszawie.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z 7 listopada 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania [Dz.U 2016 poz. 1876].

Waszkiel M. (1998), W cieniu państwowego mecenatu. „Miniatura” Tomaszuka, http://www.marekwaszkiel.pl/2018/03/04/cieniu-panstwowego-mecenatu-miniatura-tomaszuka/ [odczyt: 17.03.2020].

Waszkiel M. (2012), Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944–2000, Warszawa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Waszkiel M. (2018), Teatr lalek w dawnej Polsce, Warszawa: Fundacja Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2020, s. 135 - 146

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Puppeteer: director

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5462-6218

Marek Waszkiel
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-5462-6218 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Publikacja: 18.05.2020

Otrzymano: 15.02.2020

Zaakceptowano: 03.05.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marek Waszkiel (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1179

Liczba pobrań: 902