FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Laboratoryjne pytania

Data publikacji: 30.12.2022

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 4, s. 349 - 356

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.22.023.17255

Autorzy

Mateusz Falkowski
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2584-6008 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Laboratory Questions

Laboratory still is a relatively new form of doing human sciences. One that is novel and somewhat foreign at its staring point. In the text the author discusses the intuitive associations – that are not always explicitly stated – hidden behind the idea of the laboratory, in particular this institution’s affinity with theatre, factory and workshop.

Bibliografia

Deleuze Gilles, Guattari Félix (2017). Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, przeł. Tomasz Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.

Eliot T.S. (1963). Tradycja i talent indywidualny. W: idem, Szkice literackie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Kafka Franz (2016). Kolonia karna. W: idem, Opowieści i przypowieści. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Latour Bruno (2014). Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, przeł. Krzysztof Abriszewski, Łukasz Afeltowicz. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Poręba Marcin (2018). Fikcja jako problem filozoficzny. W: Mateusz Falkowski (red.), Myślenie dziś V–VI: fikcja. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2022, s. 349 - 356

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Laboratory Questions

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2584-6008

Mateusz Falkowski
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2584-6008 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska

Publikacja: 30.12.2022

Otrzymano: 10.12.2022

Zaakceptowano: 15.12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mateusz Falkowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 427

Liczba pobrań: 238