FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Humanistyczne i posthumanistyczne aspekty zarządzania instytucją kultury w czasie pandemii. Analiza poziomu akceptacji przyjętych rozwiązań przez użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Data publikacji: 20.12.2023

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, s. 159 - 191

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.23.014.18659

Autorzy

Anna E. Jastrzębiec-Witowska
https://orcid.org/0000-0002-9288-6018 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Humanistic and Post-Humanistic Aspects of Managing Cultural Institution during a Pandemic. Level of Acceptance of Applied Solutions Among the Users of Municipal Public Library in Dąbrowa Tarnowska

The two years of the COVID-19 pandemic proved to be a great challenge for the managerial practices of the private and the public institutions alike. In the uncertain world affected by a global health crisis as well as other types of crises; humanistic and post-humanistic management methods appear to provide a kinder, gentler alternative for directors, employees, and users of cultural institutions. Implementation of such practices was attempted and tested in the Dąbrowa Tarnowska (Małopolska region) Municipal Public Library, with a survey conducted among its users. The following paper describes the functioning of the municipal library during the pandemic, in which the government restrictions on the use of public spaces were enforced. It also analyses the users’ acceptance (in numbers and percentages) of the measures applied in this cultural institution to minimise effects of the pandemic on the local community. The paper lists the managerial efforts to ensure safety of employees and patrons in unprecedented time of the pandemic using a humanistic and post-humanistic approach in the management of a public institution.

* Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Łukasza Gawła, prof. UJ z Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach studiów podyplomowych z zarządzania kulturą.

Bibliografia

Anderson Leon (2006). Analytic Autoethnography. Journal of Contemporary Etnography, 35(4), 373–395.

Ciszak Przemysław (2020). Koronawirus w Polsce. Pandemia pomogła sprzedawcom komputerówi sprzętu RTV, money.pl, [dok. elektr.] https://www.money.pl/gospodarka/koronawirusw-polsce-pandemia-pomogla-sprzedawcom-komputerow-i-sprzetu-rtv-6550312844327744a.html. [odczyt: 20.07.2023].

Drucker Peter (2007). The Practice of Management. London–New York: Routledge.

Ellis Carolyn, Adams Tony E., Bochner Arthur P. (2011). Autoetnography: An Overview. Historical Social Research, 36(4), 273–290.

Gaweł Łukasz (2015). Poszukując człowieka – o wartościach w świecie zarządzania. W: Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 163–173.

Gaweł Łukasz (2020). Społeczna odpowiedzialność organizacji kultury. Muzea w otoczeniu społecznym. W: Anna Pluszyńska, Agnieszka Konior, Łukasz Gaweł (red.), Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 81–94.

Ghoshal Sumantra, Batlett Christopher A., Moran Peter. (1999). A New Manifesto for Management. MIT Sloan Management Review, 40/3, 9–20.

Kacperczak Anna(2014). Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie etnografii. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(3), 32–75.

Kociatkiewicz Jerzy, Kostera Monika. (2013). Zarządzanie Humanistyczne: zarys programu. Problemy Zarządzania, 11(4), 9–19.

Kostera Monika (2015). Refleksje o zarządzaniu humanistycznym. W: Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 53–61.

Kostera Monika, Szeluga-Romańska Marta (2014). Komunikowanie a humanistyczne aspekty roli menedżera: Studium etnograficzne. Zarządzanie Humanistyczne, 15(11), 19–40.

Lewandowski Mateusz (2011). Sprawność zarządzania z perspektywy humanistycznej. Współczesne Zarządzanie, 1, 106–115.

Lewandowski Mateusz (2013). Sprawność zarządzania instytucjami kultury. Studia Ekonomiczne, 168, 139–151.

MacIntyre Alasdair (2007). Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. D. Drałus. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Mele Domenec (2016). Understanding Humanistic Management. Humanist Management Journal, 1, 33–55.

Morawiec Barbara M. (2021). Funkcjonowanie bibliotek w Polsce w czasie epidemii COVID-19 –rekomendacje, działania i pomoc Biblioteki Narodowej – raport. Roczniki Biblioteki Narodowej, 52, 209–231.

Morawiec Barbara M. (2022). Koronawirus. Informacje dla bibliotek, www.lustrobiblioteki.pl, [dok. elektr.] https://lustrobiblioteki.pl/koronawirus-informacje-dla-bibliotek/9-2/, 2020-2022 [odczyt 23.05.2022].

Nierenberg Bogusław (2013). Zarządzanie mediami – geneza, istota, koncepcje badawcze. Problemy Zarządzania, 44(11), 148–159.

Pałasz Michał (2021). Zarządzanie posthumanistyczne. Przegląd Kulturoznawczy, 1(47), 1–25.

Pałasz Michał (2022). Zarządzanie bardziej ludzkie, ludzkie, więcej-niż-ludzkie. W: Katarzyna Jasikowska, Michał Pałasz (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 567–607, [dok. elektr.] za512.uj.edu.pl

Sambrook Sally (2021). Management Education through Autoethnography. Human Resource Development International, 24(3), 244–261.

Szara Katarzyna, Frejtag-Mika Eliza (2021). Wpływ ograniczeń epidemiologicznych COVID-19 na działalności instytucji kultury w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 65, 212–223,

Szczepienia w gminach. Sprawdź poziom zaszczepienia swojej gminy oraz jej miejsce w rankingu w Polsce i w regionie, [dok. elektr.] https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia [odczyt: 29.05.2022].

Weber Max (1978). Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology. Berkeley: California University Press.

Znaniecki Florian (1934). The Method of Sociology. New York: Rinehart & Company Inc.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2023, s. 159 - 191

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Humanistic and Post-Humanistic Aspects of Managing Cultural Institution during a Pandemic. Level of Acceptance of Applied Solutions Among the Users of Municipal Public Library in Dąbrowa Tarnowska

Publikacja: 20.12.2023

Otrzymano: 10.04.2023

Zaakceptowano: 28.06.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna E. Jastrzębiec-Witowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 271

Liczba pobrań: 183