FAQ

Zarządzanie w Kulturze

From a Visitor to Participant. Strategies for Participation in Museums

Data publikacji: 22.02.2017

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 75 - 93

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.17.006.6289

Autorzy

Katarzyna Jagodzińska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2290-410X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The aim of this article is to reflect on the new position of the audience in museums which has been evolving from a passive to a more active role. The context for this reflection is Nina Simon’s concept of the participatory museum. I discuss the issue using the examples of four museums in Poland where the changing attitude towards the visitor is a part of the general transformation of museums after the political transition of 1989. Selected case studies are: the project “Anything Goes” (2016) realised by the National Museum in Warsaw, the “Selfservice Museum” (since 2012) realised by the Contemporary Museum Wrocław, the “ms3 Re:action” (2009) conducted by the Museum of Art in Łódź, and the “Free Museum in Wolnica Square. Kazimierz Collective” (since 2013) realised by the Ethnographic Museum in Kraków. My thesis is that although visitors are encouraged to engage 
and participate in museum programmes, they are involved or seemingly involved to a limited extent.

Bibliografia

Black G., Transforming Museums in the Twenty-first Century, Routledge, London and New York 2012.

Bohdanowicz M., Proszę nie niszczyć, “ms3 | Re:akcja akcja społeczno-artystyczna” 10.04.2009, No. 2/8.

Byszewski J., Parczewska M. (Eds.), Dom, moje centrum świata: relacja relacji: projekt artystyczny, społeczny, edukacyjny, Supraśl 2003, Warszawa 2005.

Byszewski J., Parczewska M., Muzeum jako rzeźba społeczna, Warszawa 2012.

Byszewski J., Parczewska M., Projektowanie sytuacji twórczych / Designing creative situations, Warszawa 2004.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny problemy, Kraków 2015.

Jagodzińska K., Czas muzeów Europie Środkowej. Muzea centra sztuki współczesnej (1989–2014), Kraków 2014.

Jagodzińska K., Granice partycypacji muzeum?, “Muzealnictwo” 2016, No. 57, pp. 112–121.

Jagodzińska K., Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from Central European perspective, “Zarządzanie kulturze” 2016, Vol. 17, No. 1, pp. 9–29.

Kamińska-Podkówka E., Lubię, jak coś się zmienia, “ms3 | Re:akcja akcja społeczno-artystyczna” 22.05.2009, No. 8/8.

Karczewski L., Sztuka czy zupa. Społeczna odpowiedzialność edukacji muzealnej, “Muzealnictwo” 2015, No. 56, pp. 152–168.

Knapek A., muzeum wszystko wolno, czyli pięć zmysłów partycypacji, “Muzealnictwo” 2016, No. 57, pp. 139–148.

Ludwisiak M., Skuteczność jest gdzie indziej. Od konfliktu do afektywnej wspólnoty [in:] T. Załuski (Ed.), Skuteczność sztuki, Muzeum Sztuki Łodzi, 2014, pp. 412–425.

Murawska-Muthesius K., Piotrowski P. (Eds.), From Museum Critique to the Critical Museum, Farnham ̶ Burlington 2015.

Niezabitowski M., Zwiedzający – widz czy aktor współtworzący doświadczenie muzealne? Uwagi na temat zmian determinujących recepcję muzeum [in:] M. Wysocki M. (Ed.), Kongres Muzealników Polskich, Warszawa 2015, pp. 121–128.

Oldenburg R., The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day, New York 1989.

Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011.

Poławski P., Technologie partycypacji [in:] A. Przybylska, A. Giza (Eds.), Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, Warszawa 2014.

RE:AKCJA, http://msl.org.pl/pl/program/archiwum/re-akcja.html [access: 8.08.2016].

Simon N., The Art of Relevance, Museum 2.0, 2016.

Simon N., The Participatory Museum, Santa Cruz 2010; on-line version: http://www.participatorymuseum.org/read/ [access: 29.08.2016].

Szeląg M. (Ed.), Raport stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 1, Kraków 2014.

Szeląg M. (Ed.), Raport stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 2, Kraków 2014.

Szostakowska M., Pogoda I., Ewaluacja projektu Muzeum wszystko wolno”. Raport, [2016].

 

Interviews:

E-mail interview with Dr Antoni Bartosz, director of the Ethnographic Museum in Kraków, 
28 July 2016.

E-mail interview with Bożena Pysiewicz, deputy head of the Education Department in the National Museum in Warsaw and coordinator of the “Anything Goes” project, 23 August 2016.

E-mail interview with Magdalena Skowrońska, curator of educational programme in the Contemporary Museum Wrocław, 31 August 2016.

Interview with Leszek Karczewski, head of the Education Department in the Museum of Art in Łódź held on 27 September 2013 by K. Jagodzińska in connection with unpublished manuscript: K. Jagodzińska, J. Strycharz (Eds.), poszukiwaniu nowej roli muzeum.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2017, s. 75 - 93

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

From a Visitor to Participant. Strategies for Participation in Museums

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2290-410X

Katarzyna Jagodzińska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2290-410X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 22.02.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Jagodzińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1947

Liczba pobrań: 3573