FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Yiddish Loanwords in Czech

Data publikacji: 2014

Studia Judaica, 2014, Nr 1 (33), s. 125 - 156

Autorzy

Štépan Balík
Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach
, Republika Czeska
https://orcid.org/0000-0002-6463-1253 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article, of mostly compilatory character, is based on selected Czech dictionaries and articles, which explain the presence of Yiddish loanwords in colloquial Czech (including argot, Czech Jewish ethnolect, dialects etc.). The author stresses the specific position of low style Yiddish loanwords (etymological process: /Hebrew/ – Yiddish – German argot – Czech argot – colloquial Czech) in comparison with very formal biblical loanwords of Hebrew origin (etymological process: Hebrew – Old Church Slavonic/Old Greek/Latin – high style Czech). Questionable etymology of some loanwords is also discussed. Apart from the stylistic and etymological analysis, the author presents a semantic view based on ethnolinguistics. The appendix to the article contains a selection of Yiddish loanwords in Czech presented in form of a glossary, in which stylistic differences, etymology, and in some cases equivalents in Polish or German, are mentioned.

Bibliografia

Althaous Hans Peter, Chuzpe, Schmus & Tacheles: jiddische Wortgeschichten, München 2004.

Altbauer Mosze, Bałaguła, belfer, cymes, kapcan, łapserdak, ślamazarny (Glosy do „Słownika etymologicznego języka polskiego“ Aleksandra Brücknera, [w:] tegoż, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej, Kraków 2002.

Bartůšek Josef, Přínos hebrejštiny do slovního bohatství češtiny, „Věstník Židovské náboženské obce“, 31 (1969) nr 1.

Bartůšek Josef, Tisíc let židů v českých zemích a čeština, „Židovská ročenka“ 5730 (1969–1970), s. 48–66.

Bogoczová Irena, Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie, Ostrawa 2010.

Bondyová Ruth, Mezi námi řečeno (Jak mluvili Židé v Čechách a na Moravě), Praha 2003.

Čapková Kateřina, Češi, Němci, Židé?: národní identita Židů v Čechách: 1918–1938, Praha 2005.

Dousková Irena, Oněgin byl Rusák, Brno 2006.

Frýd Norbert, Hedvábné starosti aneb uprostřed posledních sto let, Praha 1968.

Geller Ewa, Koszerny biskup ‘Koscherer Bischof’, partyjna dintojra ‘Parteirache’ und andere religiöse Jiddismen in der polnischen Allgemeinsprache, [w:] Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch-Deutsch), red. Alicja Nagórko, Hildesheim Zürich New York 2011, s. 373–395.

Jakobson Roman, Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské, [w:] Kulturní sborník ROK, red. Ladislav Matějka, New York 1957, s. 59–68.

Myers-Scotton Carol, Multiple Voices (An Introduction to Bilingualism), Malden 2008.

Orłoś Teresa Zofia, Skrzydlate słowa pochodzenia biblijnego w języku czeskim i polskim, [w:] taż, Studia z frazeologii czeskiej i polskiej, Kraków 2005.

Pěkný Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 2001.

Sandauer Artur, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…), Warszawa 1982.

Stich Alexandr, Jazyk Bible v nás, [w:] Patrik Ouředník, Aniž jest co nového pod sluncem, Praha 1994.

Šlosar Dušan, Radoslav Večerka i in., Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Brno 2009.

Šlosar Dušan, Tisíciletá, Praha 2005.

Uličná Lenka, Hlavní proudy středověkého (pre)aškenázského myšlení a tzv. pražská komentátorská škola. Hledání identity v podmínkách izolace a integrace, [w:] Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu (mezi integrací a izolací), red. Jiřina Šedinová i in., Praha 2011, s. 311–317.

Uličná Lenka, Kenaanský jazyk: Čeština, či židovská západní slovanština?, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko--czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. Jaroslav Lipowski, Dorota Żygadło-Czopnik, Wrocław 2009, s. 307–314.

Trost Pavel, Argot a slang, [w:] tegoż, Studie o jazycích a literatuře, Praha 1995.

Trost Pavel, Středověká židovská čeština, [w:] tegoż, Studie o jazycích a literatuře, Praha 1995, s. 158.

Tyl J. Kajetán, Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, Praha 1953.

Ułaszyn Henryk, Język złodziejski (La Langue des Voleurs), Łódź 1951.

Informacje

Informacje: Studia Judaica, 2014, s. 125 - 156

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Yiddish Loanwords in Czech

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6463-1253

Štépan Balík
Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach
, Republika Czeska
https://orcid.org/0000-0002-6463-1253 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach
Republika Czeska

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Štépan Balík (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1600

Liczba pobrań: 0