FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

The Criminal Underworld on the Pages of the Yiddish Press
from Lublin (1918–1939)

Data publikacji: 2014

Studia Judaica, 2014, Nr 1 (33), s. 57 - 84

Autorzy

Adam Kopciowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Next to an informative function an important element of the contents of the largest and most popular Yiddish newspapers published in Lublin between two world wars, such as Lubliner Tugblat, or Lubliner Unzer Express, was providing sensational news. This included reports and descriptions of the criminal underworld, both Jewish and Christian. Among the most frequently discussed topics of the demimonde were: Polish-Jewish cooperation in criminal acts, depiction of the milieu of thieves, swindlers, pimps, prostitutes, or traffickers in women, as well as vivid portraits of the best known local criminals and reports on their most important “achievements.” Most articles and notes concerned current affairs but historical pieces were published as well, mainly Jakub Waksman’s texts devoted to the history of the Jewish underworld in Lublin at the end of the nineteenth century. The main function of these texts was to offer readers simple entertainment and satisfy their desire to experience the exciting atmosphere of horror and the uncanny. Descriptions of the underworld also served as a warning, as they contained information about common methods of theft, fraud and tricks practised by professional criminals. Such texts also had a didactic dimension as they usually assured that each crime would be discovered and the perpetrators duly punished.

Bibliografia

Altbauer Mosze, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej, oprac. Maria. Brzezina, Kraków 2002.

Brzezina Maria, Elementy żydowskie w gwarze złodziejskiej, [w:] taż, Polszczyzna Żydów, Kraków 1986.

Guy Donna J., Sex and Danger in Buenos Aires. Prostitution, Family, and Nation in Argentina, Lincoln 1991.
.
Kopciowski Adam, „Lubliner Tugblat” (1918–1939) jako przykład żydowskiej prasy prowincjonalnej, [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2012.

Księga pamięci żydowskiego Lublina, wstęp, wybór i oprac. Adam Kopciowski, Lublin 2011.

Ludwikowski Wiktor i Henryk Walczak, Żargon mowy przestępców „Blatna muzyka”. Ogólny zbiór słów gwary złodziejskiej, Warszawa 1922.

Małocha Agnieszka, Żydowskie zapożyczenia leksykalne w socjolekcie przestępczym, [w:] Język a kultura, t. 10, Języki subkultur, red. Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński, Wrocław 1994, s. 135–170.

Paczkowski Andrzej, Prasa codzienna Warszawy w latach 1918–1939, Warszawa 1983.

Rodak Mateusz, Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego, Warszawa 2012.

Ułaszyn Henryk, Język złodziejski, Łódź 1951.

Władyka Wiesław, Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.

Informacje

Informacje: Studia Judaica, 2014, s. 57 - 84

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Criminal Underworld on the Pages of the Yiddish Press
from Lublin (1918–1939)

Autorzy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Adam Kopciowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1694

Liczba pobrań: 0