FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Zmiany w percepcji architektury i sztuki wobec działań awangardy

Data publikacji: 02.07.2010

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 167 - 171

Autorzy

Aleksander Serafin
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Change in the Perception of Art and Architecture as a Result of Avant-garde Movement

The paper’s aim is to draw attention to perception of art and architecture in history. The quoted publications show the biological evolution and social development as the cause of change in the „visual awareness”. Th e most important stages in the development of artistic activity in the past and now highlight a departure from the classical notion of art and architectural object. Consequently, besides vision, other senses had to be involved in reading space. Selected examples of buildings represent an innovative approach of their authors, who try to aff ect the senses of the recipient in various ways. Th e paper also refers to the issue of creating descriptive models of perception for architecture, regarding the changes occurring in the latter.

Bibliografia

Abu-Obeid N., Malkawi F.K., Nassar K., Al.-Eideh B. (2009). Cognitive-Mathematical Approaches for Evaluating Architectural Contextual Fit. „Nexus Network Journal” 11(2), s. 163–181.

Capanna A. (2009). Music and Architecture: A Cross between Inspiration and Method. „Nexus Network Journal” 11(2), s. 257–271.

Edelman S., Intrator N. (2003). Towards Structural Systematicity in Distributed, Statically Bound Visual Representations. „Cognitive Science” 27, s. 73–109.

Jencks C. (1982). Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury. Tłum. M. Biegańska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 183–184.

Jodidio P. (2003). Architektura dzisiaj (s. 20). Tłum. E. Tomczyk. Köln: Taschen GMBH.

Kobro K., Strzemiński W. (1931). Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego. Łódź: Biblioteka Akademii Rolniczej.

Latour S., Szymski A. (1985). Rozwój współczesnej myśli architektonicznej (s. 24). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Niezabitowska E. (2008). Ewolucja konceptu przestrzeni w teorii architektury (s. 52). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Norenzayan A., Smith E., Jun Kim B., Nisbett R. (2002). Cultural Preferences for Formal versus Intuitive Reasoning. „Cognitive Science” 26, s. 653–684.

Oosterhuis K. (2002). Architecture Goes Wild (s. 152–159). Rotterdam: 010 Publishers.

Rasmusen S.E. (1962). Experiencing Architecture. Cambridge: M.I.T. Press.

Strzemiński W. (1928). Unizm w malarstwie. Warszawa: Biblioteka Praesens.

Strzemiński W. (1974). Teoria widzenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Th omas N. (1999). Are Th eories of Imagery Th eories of Imagination? An Active Perception Approach to Conscious Mental Content. „Cognitive Science” 23, s. 207–245.

Tołłoczko T., Tołłoczko Z. (1999). W kręgu architektury konstruktywistycznej, neokonstruktywistycznej i dekonstruktywistycznej. Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Zagrodzki J. (1984). Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Złowodzki M. (2000). Elementy ergonomii we współczesnej architekturze. „Archivolta” 1, s. 38.

Żórawski J. (1962). O budowie formy architektonicznej. Warszawa: Arkady.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 167 - 171

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Zmiany w percepcji architektury i sztuki wobec działań awangardy

Publikacja: 02.07.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Aleksander Serafin (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1514

Liczba pobrań: 992