FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze człowieka

Data publikacji: 29.03.2019

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 35 - 43

https://doi.org/10.4467/20843895RK.18.003.9757

Autorzy

Aleksandra Różańska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2646-6960 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The results of studies are connected with infl uence of music in the cognitive functions are diff erent. In this article, the review of literature and the results of the own study were presented. Th e own study (N=132) is connected with infl uence of music in the results of concentration task. Difficulty of tasks and knowledge of pieces of music were manipulated. The analysis presents that the task was performance better with piece of music than without. The results suggest that during performance the simple cognitive task, extra stimulus does not reduce the result of this task.

Bibliografia

Anderson, J. (1983). Retrieval of information from long-term memory. Science, 20(4592): 25–30.

Baldwin, C. i Lewis, B. (2017). Positive valence music restores executive control over sustained attention. Plos One, 12(11): 1–12.

Bray, S., Oliver, J., Graham, J., Ginis, K. (2013). Music, emotion and self-control: does listening to uplift ing music replenish self-control strength for exercise? Journal of Applied Biobehavioral Research, 18(3): 156–173.

Bühner, M., König, C., Pick, M., Krumm, S. (2006). Working memory dimensions as diff erentia predictors of the Speer and terror aspect of multitasking performance. Human Performance, 19(3): 253–275.

Carr, S. i Rickard, N. (2010). The influence of music on memory for images. W: Proceedings of the 11th International Conference on Music Perception and Cognition. Seattle: Causal Productions.

Czerniawska, E. (2012). Czy słuchanie muzyki może wspomóc procesy poznawcze? W: E. Czerniawska, Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka (s. 69–88). Warszawa: Difin.

Furnham, A. i Allass, K. (1999). The influence of musical distraction of varying complexity on the cognitive performance of extroverts and introverts. European Journal of Personality, 13(1): 27–38.

Jäncke, L. i Sandmann, P. (2010). Music listening while you learn: no infl uence of beckground music on verbal learning. Behavioral and Brain Functions, 6(3): 1–15.

Jurek, A. (2012). Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Gdańsk: Harmonia.

Lummis, S., McCabe, J., Sickles, A., Byler, R., Hochberg, S., Eckart, S., Kahler, C. (2017). Lyrical memory: Mnemonic eff ect of music for musicians and nonmusicians. Journal of Psychological Research, 22(2): 141–150.

Manturzewska, M. (1999). Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pałosz, P. (2009). Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych. Przegląd Psychologiczny, 52(2): 151–179.

Perham, N. i Currie, H. (2014). Does listening to preff erred music improve reading comprehension performance. Cognitive Psychology, 28: 279–284.

Ralph, B.C.W., Th omson, D.R., Cheyne, J.A., Smilek, D. (2014). Media multitasking and failures of attention in everyday life. Psychological Research, 78: 661–669.

Sloboda, J.A. (2002). Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina. Katedra Psychologii Muzyki.

Wasiela, A. (2004). Wpływ muzyki uspokajającej i pobudzającej na wyniki w teście koncentracji  uwagi u ekstrawertyków i introwertyków. Nowiny Psychologiczne, 2: 77–90.

Wierszyłowski, J. (1981). Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.

Zwolińska, E. (2014). Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2018, s. 35 - 43

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The influence of music on cognitive functioning of a human being

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2646-6960

Aleksandra Różańska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2646-6960 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Publikacja: 29.03.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Aleksandra Różańska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 5016

Liczba pobrań: 4449