FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Sztu(cz)ka umysłu. Po co kognitywistom rozważania nad sztuką?

Data publikacji: 03.07.2010

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 189 - 194

Autorzy

Adrianna Smurzyńska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Art(ifice) of Mind. Why Cognitive Scientists Should Consider Art?

Th e aim of this article is to present a cognitive approach towards art – from evolutional and neurobiological points of view. Th ere are described some interpretations of art: as a special kind of perception, as an adaptation and as the result of brain activity. Th is article is based on the work of Allan Snyder, Geoff rey Miller, Semir Zeki, John Tooby & Leda Cosmides. Th e core of this article is a neuroaestetics and its future implications for understanding art and creative  processes. Th ere will be also drawn some conclusions concerning an impact of sciences of art, that can be useful for mind sciences – as a multidimentional product of the brain, art can lead to better understanding of cognitive processes. Art is no longer treated (as it was in the past) as an anomaly – as a by-product of evolution. It is a way of expression of diff erent human abilities, which can serve both his and his descendants’ life. In this sense, art became something more precious than it was before. It is not only a unique creation of human, but also a key for understanding both artists and perceivers of a masterpieces.

Bibliografia

Chaudhuri T. (2001). There and Back Again: An Artist’s Exploration of the Science behind Art and Creativity. http://serendip.brynmawr.edu/biology/b103/f01/web1/chaudhuri.html; dostęp 19.04.2011.

Duch W. (2007). Neuroestetyka i ewolucyjne podstawy przeżyć estetycznych, [w:] P. Baranowski (red.), Współczesna neuroestetyka. Poznań: Wydawnictwo Poli-Graf-Jak.

Markiewicz P., Przybysz P. (2007). Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, [w:] P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Miller G. (2004). Umysł w zalotach. Tłum. M. Koraszewska. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pinker S. (2005). Lęk przed determinizmem, [w:] TABULA RASA. Spory o naturę ludzką. Tłum. A. Nowak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ramachandran V., Hirstein W. (2007). Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, [w:] W. Dziarnowska (red.), Mózg i jego umysły (s. 327–363).Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Snyder A. (2007). A Genius Within, [w:] M. Tokoro, K. Mogi (red.), Creativity and the Brain (s. 9–10). Singapore: World Scientific Publishing.

Tooby J., Cosmides L. (2001). Does Beauty Build Adapted Minds? „SubStance, Issue” 94/95, 30(1), s. 6–27.

Zeki S. (2001). Artistic Creativity and the Brain. „Science” 293, s. 51–52.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 189 - 194

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sztu(cz)ka umysłu. Po co kognitywistom rozważania nad sztuką?

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 03.07.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Adrianna Smurzyńska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1608

Liczba pobrań: 2107