FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Nastawienie w rozwiązywaniu zadania selekcyjnego Wasona. Nowe ujęcie

Data publikacji: 13.07.2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 31 - 36

Autorzy

Mateusz Jakitowicz
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Od 1966 roku, kiedy to Wason po raz pierwszy zastosował, obecnie już klasyczne, zadanie selekcyjne, pokolenia psychologów usiłują wyjaśnić fenomen tego zadania. W założeniu miało ono sprawdzić, czy ludzie używają logicznego rozumowania. Użyto więc w nim abstrakcyjnych treści, cyfr i liter. Osoby badane przez Wasona proszone były o znalezienie informacji, które mogłyby sfalsyfikować przedstawioną im regułę.

Bibliografia

Cheng P., Hoyloak K. 1985, Pragmatic reasoning schemas, „Cognitive Psychology”, 17, s. 391–416.

Cosmides L., Tooby J. 1992, Cognitive adaptations for social Exchange [w:] The adapted Mind,red. Barkow J., Cosmidesj L., Tooby J., Oxford University Press, New York, s. 163–228.

Gigerencer G., Hug K. 1992, Domain-specific reasoning: Social contracts, cheating, and perspective change, Cognition, 43, s. 127–171.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. 2006, Psychologia poznawcza, Warszawa: Academica wydawnictwo SWPS.

Wasilewski P. – Praca doktorska niepublikowana.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 31 - 36

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Nastawienie w rozwiązywaniu zadania selekcyjnego Wasona. Nowe ujęcie

Publikacja: 13.07.2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Mateusz Jakitowicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1563

Liczba pobrań: 2144