FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Metoda lezyjna jako implementacja modularnej teorii umysłu

Data publikacji: 2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 85 - 92

Autorzy

Marcin Wróbel
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W niniejszym tekście chciałbym bliżej przyjrzeć się pewnemu bardzo specyficznemu teoriopoznawczo-metodologicznemu mariażowi. Od strony teoretycznej mamy w tym przypadku do czynienia z modularnym spojrzeniem na działanie ludzkiego umysłu, od strony metodologicznej napotykamy na absolutnie podstawową technikę badawczą w neuropsychologii. W toku wywodu postaram się wykazać, iż stojąca na nieco chybotliwych podstawach metoda lezyjna w praktyce daje się bez większych trudności uzasadnić dzięki odwołaniu do modularnej wizji umysłu

Bibliografia

Damasio A. R. 2000, Tajemnica świadomości, Rebis, Poznań.

Fix J.D. 2002, Neuroanatomia, red. J. Moryś, Urban & Partner, Wrocław.

Hammer D. 2005, Geny a charakter, CiS, Warszawa.

Łuria A. 1973, The working brain, Allen, Laine, The Penguin Press, London.

Pinker S. 2002, Jak działa umysł, Książka i Wiedza, Warszawa.

Podstawy kliniczne neurologii 1999, red. R. Mazur, W. Kozubski, A. Prusiński, PZWL, Warszawa.

Sacks O. 1999, Antropolog na Marsie, Zysk i S-ka, Poznań.

Sadowski B. 2003, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, Warszawa.

Teuber H.L. 1959, Some alterations in behaviour after cerebral lesions in man [w]: Evolution of nervous control from primitive organisms to man, red. A.D. Bass, American Association for the Advancement of Science, Washington.

Walsh S. 2000, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 85 - 92

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Metoda lezyjna jako implementacja modularnej teorii umysłu

Publikacja: 2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marcin Wróbel (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1362

Liczba pobrań: 1336