FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Funkcjonalizm obliczeniowy – kilka uwag z perspektywy ewolucyjnej

Data publikacji: 2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 37 - 44

Autorzy

Mateusz Klinowski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4650-5234 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Stanowisko, które zamierzam krótko scharakteryzować i poddać krytyce poniżej, stanowi jedną z konkurencyjnych propozycji w sporze o naturę umysłu. Funkcjonalizm głosi, że świadomym stanem mentalnym jest wszystko to, co jest w stanie realizować funkcje, które według naszej wiedzy realizują uświadamiane sobie przez nas stany mentalne. Jeżeli na mózg spojrzeć przede wszystkim jako na biologiczną strukturę, której zadaniem jest przetwarzanie informacji, wyczerpująca charakterystyka składających się na świadomy umysł stanów mentalnych jest możliwa w terminach korelacji pomiędzy sygnałami (danymi) wejściowymi a wyjściowymi mózgu. Gdy świadomość okazuje się jedynie funkcją, którą realizuje mózg, nic nie stoi na przeszkodzie, aby świadome stany przypisać każdemu indywiduum posiadającemu strukturalną złożoność zdolną do odpowiedniego przetwarzania informacji.

Bibliografia

Clark A. 2001, Mindware – An Introduction to The Philosophy of Cognitive Science, Oxford University Press, New York.

Clark A., Chalmers D. 1998, The Extended Mind, „Analysis” 58, s. 10–23.

Newell A. 1980, Physical Symbol Systems, „Cognitive Science” 4, s. 135–183.

Pinker S. 1997, How the Mind Works, W.W. Norton, New York.

Putnam H. 1967, The Nature of Mental States [w:] Art, Mind and Religion, red. W.H. Capitan i D.D. Merrill, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

Searle J. 1992, The Rediscovery of the Mind, Mass, MIT Press, Cambridge.

Tooby J., Cosmides L. 1992, The psychological foundations of culture [w:] The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, red. J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby, Oxford University Press,New York, s. 19–136.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 37 - 44

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Funkcjonalizm obliczeniowy – kilka uwag z perspektywy ewolucyjnej

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4650-5234

Mateusz Klinowski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4650-5234 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Mateusz Klinowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1337

Liczba pobrań: 1199