FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Emocje moralne jako podstawa zmysłu moralnego. Defekty zmysłu moralnego

Data publikacji: 15.12.2011

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 57 - 64

Autorzy

,
Wioletta Dziarnowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
Wszystkie publikacje autora →
Piotr Przybysz
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Moral Emotions as the Basis of Moral Sensitivity. Defects of Moral Sensitivity

It is shown that, contrary to the rationalist tradition which is prevalent in philosophical ethics and to the traditional views of moral psychology, research results in the field of neuroethics suggest that the basis for moral sensitivity is constituted by certain emotions such as: blame, mercy and compassion which are classified as a special class of moral emotions. In fact, they are mainly neurophysiological processes that are launched automatically. The existence of such emotions is proved by the results of brain imagining neuropsychological experiments performed on healthy subjects as well as on lesion patients.

Bibliografia

Changeux J.P., Damasio A.R., Singer W., Christen Y. (red.) (2005). Neurobiology of Human Values. Berlin, Heidelberg: Springer.

Cushman F., Young L., Hauser M. (2006). The Role of Conscious Reasoning and Intuition in moral Judgement. Testing Th ree Principles of Harm. „Psychological Science” 12, s. 1082–1089.

Damasio A. (1999). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Tłum. M. Karpiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Damasio A. (2005). W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg. Tłum. J. Szczepański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Damasio H. (2005). Disorders of Social Conduct Following Damage, [w:] J.P. Changeux i in., Neurobiology of Human Values, s. 37–46. Berlin, Heidelberg: Springer.

Greene J.D., Nystrom L.E., Engell A.D., Darley J.M. i Cohen J.D. (2004). The Neural Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment. „Neuron” 44(2), s. 389–400.

Greene J.D., Sommerville R.B., Nystrom L.E., Darley T.M., Cohen J.D. (2001). An fMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment. „Science” 293(5537), s. 2105–2108.

Kahane G. (2008). Do Abnormal Responses Show Utilitarian Bias? „Nature” 452(20), E5.

Kahane G., Shackel N. (2008). Do Abnormal Responses Show Utilitarian Bias? „Nature” 452(7185), s. E5.

Kant I. (1785/2009). Uzasadnienie metafi zyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.

Koenigs M., Tranel D. (2007). Irrational Economic Decision-making after Ventromedial Prefrontal Damage: Evidence from the Ultimatum Game. „The Journal of Neuroscience” 27(4), s. 951–956.

Koenigs M., Young L., Adolphs R., Tranel D., Cushman F. (2007). Damage to the Prefrontal Cortex Increases Utilitarian Moral Judgements. „Nature” 446(7138), s. 908–911.

Kohlberg L. (1981). Essays on Moral Development, t. I: Th e Philosophy of Moral Development. Moral Stages and the Idea of Justice. New York: Harper and Row Publishers.

LeDoux J. (2000). Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Tłum. A. Jankowski. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Mill J.S. (1863/2006). Utylitaryzm. O wolności. Tłum. M. Ossowska i A. Kurlandzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Moll J., de Oliveira-Souza R. (2001). The Neural Correlates of Moral Sensitivity: A Functional Magnetic Resonance Imaging Investigation of Basic and Moral Emotions. „The Journal of Neuroscience” 22(7), s. 2730–2736.

Moll J., de Oliveira-Souza R., Moll F.T., Ignacio F.A., Bramati I.E. (2005). The Moral Affiliations of Disgust: A Functional MRI Study. „Cognitive Behavioral Neurology” 18(1), s. 68–78.

Moll J., de Oliveira-Souza R. (2007). Moral Judgements, Emotions and the Utilitarian Brain. „Trends in Cognitive Science” 11(8), s. 319–321.

Moll J., de Oliveira-Souza R., Zahn R., Grafman J. (2007). Th e Cognitive Neuroscience of Moral Emotions, [w:] W. Sinnott-Amstrong (red.), The Neuroscience of Morality: Emotion, „Brian Disorders and Development” 3, Cambridge: MIT Press, s. 1–17.

Panksepp J. (2005). Emocje jako twory naturalne w mózgu ssaków, [w:] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Tłum. M. Ślósarska, A. Tabaczyńska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 185–208.

Piaget J. (1932/1967). Rozwój ocen moralnych dziecka. Tłum. T. Kołakowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Prinz J.J. (2007). The Emotional Construction of Morals. New York: Oxford University Press.

Prinz J.J. (2008). Emocje jako ucieleśnione oceny, [w:] A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 37–72.

Sinnott-Armstrong W. (red.) (2007). Moral Psychology. Cambridge: MIT Press.

Spinoza B. (1677/2006). Etyka. Tłum. I. Halperan-Myślicki. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Tancredi L.R. (2005). Hardwired Behavior. What Neuroscience Reveals about Morality. Cambridge: Cambridge University Press.

Young L.. Koenigs M. (2007). Investigating Emotion in Moral Cognition: A Review of Evidence from Functional Neuroimaging and Neuropsychology. „British Medical Bulletin” 84, s. 67–79.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 57 - 64

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Emocje moralne jako podstawa zmysłu moralnego. Defekty zmysłu moralnego

Autorzy

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa

Publikacja: 15.12.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Wioletta Dziarnowska (Autor) - 50%
Piotr Przybysz (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2478

Liczba pobrań: 7076