FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Konsumpcja jako twórcza aktywność

Data publikacji: 29.09.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 3 (25) , s. 227 - 238

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.015.4084

Autorzy

Łukasz Iwasiński
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Consumption as creative activity

Post-Marxist perspective on consumption views consumers as manipulated, exploited, oppressed, alienated individuals, while Cultural Studies argue that it can be means of resistance. The aim of this paper is to examine different, anthropological perspective on consumption, that puts stress on its creative aspects and perceives it rather from the perspective of individuals, than social forces, processes and structures, which are beyond their control. The paper provides analysis of the phenomenon of appropriation of goods, craft consumption and possession rituals. They focus on both symbolic and physical constructing and “domesticating” of the reality through consumption. The author illustrates these concepts with observed examples or cases obtained from desk research.

 

Bibliografia

Appadurai A., Introduction: Commodities and the Politics of Value, [w:] idem (red.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1986.

Campbell C., The Craft Consumer: Culture, Craft and Consumption in a Postmodern Society, „Journal of Consumer Culture” 2005, vol. 5 no. 1.

Dant T., Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

De Certeau M., Wynaleźć codzienność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa 2006.

Featherstone M., Consumer Culture & Postmodernism, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi 1994.

Fiske J., Reading the Popular, Routledge, London–New York 1989.

Fiske J., Understanding Popular Culture, Routledge, London–New York 1989.

Fromm E., Mieć czy być?, Rebis, Poznań 1995.

Fromm E., Rewolucja nadziei, Rebis, Poznań 1996.

Halkier B., Routinisation or Reflexivity? Consumers and Normative Claims for Environmental Considerations, [w:] A. Warde, J. Gronow (red.), Oridinary Consumption, Routledge, London 2001.

Homans G., Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt Brace Janovich, New York 1961.

Horkheimer M., Adorno W.A., Dialektyka oświecenia, IFiS PAN, Warszawa 1994.

Hornby N., Wierność w stereo, Axel Springer, Zysk, Poznań 2005.

Kopytoff I., Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Krajewski M., Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.

Lefebvre H., Everyday Life in the Modern World, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ 1984.

Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy, PWN, Warszawa 1991.

McCracken G., Culture & Consumption, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 1990.

Miller D., Consumption and Its Consequences, [w:] H. Mackay, Consumption and Everyday Life, Sage and the Open University, London 1997.

Miller D., Material Culture and Mass Consumption, Basil Blackwell, Oxford 1987.

Miller D., The Comfort of Things, Polity Press, Cambridge 2008.

Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Vaneigem R., Rewolucja życia codziennego, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Warde A., Gronow J., Introduction, [w:] iidem (red.), Ordinary Consumption, Routledge, London 2001.

Willis P., Profane Culture, Routledge, London 1978.

Wyborski P., O twórczym aspekcie konsumpcji – „konsumpcja rękodzielnicza” i jej (około)-kulinarny potencjał, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2010, nr 10.

Wyborski P., Twórcza konsumpcja czy konsumpcyjny kierat? Kameleonowe oblicze współczesnego konsumowania, [w:] K. Romaniszyn (red.), Nowa droga do zniewolenia. O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 227 - 238

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Consumption as creative activity

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 29.09.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Łukasz Iwasiński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2034

Liczba pobrań: 1408