FAQ

Principia

Marksizm i społeczeństwo obywatelskie: W stronę hermeneutyki ocenzurowanych znaczeń heglowskiego systemu

Data publikacji: 15.10.2011

Principia, 2011, Tom 54-55, s. 267 - 283

https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.013.0277

Autorzy

Paweł Załęski
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

„Odrodzenie” koncepcji społeczeństwa obywatelskiego zwyczajowo kojarzone jest z polityczną opozycją związaną ze związkiem zawodowym „Solidarność”. Swoistym paradoksem zatem jest, że termin ten został wprowadzony do polskiej filozofii niejako avant la lettre w 1949 r. Przez komunistyczny aparat cenzury. Zastąpił on terminy „społeczeństwo mieszczańskie”, „społeczeństwo burżuazyjne” i przede wszystkim najczęściej używany wówczas termin „społeczeństwo cywilne”, stosowany w tłumaczeniach dzieł Marksa zanim Polska znalazła się pod sowieckim protektoratem.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Principia, 2011, s. 267 - 283

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: Marksizm i społeczeństwo obywatelskie: W stronę hermeneutyki ocenzurowanych znaczeń heglowskiego systemu

Publikacja: 15.10.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Paweł Załęski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2049

Liczba pobrań: 1470