FAQ

Peregrinus Cracoviensis

Opis, misja i cele

Peregrinus Cracoviensis

W Peregrinus Cracoviensis publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu:
 1. Geografii religii:
  • geografia religii jako dyscyplina nauk geograficznych,
  • regionalizacja zjawisk religijnych,
  • rozwój przestrzenny religii,
  • przestrzeń sakralna,
  • krajobraz sakralny i religijny,
  • główne religie świata,
  • religie i wyznania w Polsce,
  • religia a polityka,
  • osadnictwo a funkcja religijna,
  • wpływ religii na rozwój różnych dziedzin gospodarki,
  • środowisko geograficzne a religia,
  • religia a ochrona środowiska,
  • geografia Ziemi Świętej,
  • kartografia religijna.

 2. Pielgrzymki i turystyka religijna:
  • pielgrzymki i migracje religijne,
  • religia a turystyka („turystyka religijna"),
  • centra pielgrzymkowe świata,
  • sanktuaria i pielgrzymki w Polsce.

Misja i cele

Peregrinus Cracoviensis jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie czasopism poświęconych szeroko pojętej geografii religii, a zwłaszcza problematyce pielgrzymowania we wszystkich religiach oraz w różnych skalach przestrzennych: globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej.