FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy

Data publikacji: 09.06.2015

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 106 - 120

https://doi.org/10.4467/23538724GS.15.008.3606

Autorzy

,
Urszula Wach-Górny
Wszystkie publikacje autora →
Witold Górny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6772-3789 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Between law and culture: some remarks on the reception of Western legal solutions on Japanese socio-cultural ground

The Japanese legal system is probably the best existing example in the world showing the phenomenon of reception of foreign legal solutions on a local socio-cultural ground. Borrowing from the European legal culture in the period of Meiji reforms (1868–1912) with regard to penal and private law, complemented by borrowing of Euro-American system solutions on the basis of Show constitution of 1946, was a drastic clash of two completely different legal cultures – the native Japanese and the immigrant Euro-American. Evolution of so established law during subsequent decades is clear evidence that applying the same legal regulations to other societies may bring surprisingly different results. Based on the Japanese example, this phenomenon, very interesting from the perspective of sociology of law, was confi rmed both, on the ground of particular legal institutions, as well as in the law application practice (the issue of the system of law professions in Japan).

Bibliografia


Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, s. 106 - 120

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Between law and culture: some remarks on the reception of Western legal solutions on Japanese socio-cultural ground

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6772-3789

Witold Górny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6772-3789 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 09.06.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Urszula Wach-Górny (Autor) - 50%
Witold Górny (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2427

Liczba pobrań: 1297