FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Kenya Hara. Japońskie projektowanie graficzne, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 24 marca – 30 lipca 2023 r. 

Data publikacji: 31.08.2023

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 252 - 253

https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.019.18165

Autorzy

,
Kamil Zeidler
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
https://orcid.org/0000-0002-8396-3608 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Zofia Zeidler
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, s. 252 - 253

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Kenya Hara. Graphic Design from Japan, National Museum in Poznań, March 24 – July 30, 2023

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8396-3608

Kamil Zeidler
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
https://orcid.org/0000-0002-8396-3608 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

Publikacja: 31.08.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Kamil Zeidler (Autor) - 50%
Zofia Zeidler (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 343

Liczba pobrań: 272