FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Comparative review of private international law in Japan

Data publikacji: 08.06.2020

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 7 - 26

https://doi.org/10.4467/23538724GS.20.015.12133

Autorzy

Ren Yatsunami
Kyushu University
, Japonia
https://orcid.org/0000-0002-8711-6174 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This summary of lecture underlines some characteristics of Japanese private international law in comparison with Polish private international law. Through the comparison, it is especially highlighted that considerable differences can be observed in the field of international succession and right in rem.
It should be noted that this lecture does not provide exhaustive enumeration of comparative points, and further detailed reviews would be desirable in the future. Specifically, another important contrast can be observed in the rules on intellectual property. Chapter 10 of 2011 Polish PIL Act provides provisions on intellectual property. This Chapter of 2011 Polish PIL Act consisting of two provisions is noteworthy considering that Japanese private international law still does not have any written choice-of-law provision on intellectual property.

STRESZCZENIE
PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO W JAPONII
Artykuł stanowi podsumowanie wykładu wygłoszonego podczas konferencji „O prawie japońskim”, zorganizowanej przez prof. Kamila Zeidlera na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 2019 r. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki
prawa prywatnego międzynarodowego w Japonii na tle prawno-porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wyboru prawa właściwego. W pierwszej części omówiono tło historyczne rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego w Japonii
i Polsce, w dalszej części zaś przepisy dotyczące wyboru prawa właściwego w obu systemach prawnych. W konkluzji zwrócono uwagę, że polska ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe w rozdziale 10 zawiera przepisy szczegółowe dotyczące praw własności intelektualnej, podczas gdy w prawie japońskim nadal brakuje takich regulacji.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, s. 7 - 26

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Comparative review of private international law in Japan

Autorzy

Publikacja: 08.06.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ren Yatsunami (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1029

Liczba pobrań: 992