FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Charakterystyka chińskiego prawa cywilnego – wybrane aspekty

Data publikacji: 03.01.2018

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 86 - 95

https://doi.org/10.4467/23538724GS.17.019.7945

Autorzy

Magdalena Łągiewska
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9482-2651 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Characteristics of the Chinese civil law: Selected aspects

Chinese legal system changes dynamically. The conception of the “socialist rule of law with Chinese characteristics”, introduced in 2014, confirms such theory. According to this idea, some legislative works in civil law were undertaken. The aim of the article is to present the historical aspects of this branch of law, its development in the Middle Kingdom and indicate as well the actual binding regulations of the civil law. The article seeks to provide an analysis of the general rules of the civil law which contains the first part of the new civil code. There are also mentioned some aspects of the marriage and property law in China.

Bibliografia

M. Łągiewska, Etyka sędziowska w Chinach – teoria i praktyka [w:] Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie. Polityka – ekonomia – społeczeństwo, red. J. Marszałek-Kawa, A. Stelmach, M. Walkowski, Toruń 2017

R. Tokarczyk, Kultura prawna konfucjanizmu [w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2010

Chen Lei, The Historical Development of the Civil Law Tradition in China: A Private Law Perspective, „The Legal History Review” 2010, no. 78

A. Kość, Recepcja prawa europejskiego w czasie Republiki Chińskiej (1912–1949) [w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2010

V. Behr, Development of a New Legal System in the People’s Republic of China, „Louisiana Law Review” 2007, vol. 67, no. 4

K. Zweigert, H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Amsterdam 1977

V.H. Li, The Legal System of the People’s Republic of China and Problems of Equity [w:] Equity in the World’s Legal Systems: A Comparative Study, ed. R.A. Newman, Brussels 1973, s. 519–538.

M. Stępień, Chińska kultura prawna [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013

M. Stępień, M. Zajęcki, Podstawy aksjologiczne rządów (przez) prawa w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku [w:] Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, red. J. Marszalek-Kawa, S. Gardocki, Toruń 2013

Yi Jiming, A Historical Perspective on the Unification of Private Law and the Future of the Civil Code, „Social Sciences in China” 2015, vol. 36, no. 3, s. 76.

K. Gawlikowski, Zapiski z pawilonu odlatującego żurawia, „Azja-Pacyfik” 2000, nr 3

Xia Yan Ruth, Wang Haiping, Do Anh, Qin Shen, Family Policy Policy in China: A Snapshot of 1950–2010 [w:]Handbook of Family Policies Across the Globe, ed. M. Robila, New York 2014

Wang Liming, Zhou Youjun, Progressing with the Reform and Opening up: retrospective of China’s Civil Law (1978–2008), „Frontiers of Law in China” 2009, no. 5

P. Kozanecka, Chińska terminologia prawna z zakresu prawa własności, „Comparative Legilinguistics” 2016, nr 25

M. Wójciuk, Nowe prawo własności w Chińskiej Republice Ludowej [w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2010, s. 502–505.

W. Jakóbiec, J. Rowiński, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006

M.D. Kielsgard, Lei Chen, The Emergence of Private Property Law in China and Its Impact on Human Rights, „Asian-Pacific Law & Policy Journal” 2013, vol. 15, issue 1

Wong Vince, Land Policy Reform in China: Dealing with forced Expropriation and the Dual Land Tenure System, Centre for Comparative and Public Law, Hong Kong 2014, no. 25.

Li Shihong, Is it Right to Lower the Age of Limited Civil Conduct Capacity?, „Beijing Review” 2016, no. 30

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, s. 86 - 95

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Characteristics of the Chinese civil law: Selected aspects

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9482-2651

Magdalena Łągiewska
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9482-2651 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 03.01.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Magdalena Łągiewska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1529

Liczba pobrań: 3204