FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Analiza leksyki socjolektalnej języka tajwańskich influencerów urodowych

Data publikacji: 12.2023

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 200 - 214

https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.032.19027

Autorzy

Zuzanna Filek
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0009-0004-4048-5652 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The analysis of Taiwanese beauty influencers’ sociolect in the area of lexis

The significant influence of the Internet on social and economic life has led to the birth of new social and professional groups and innovative forms of communication. It has also influenced changes in the language – the emergence of new lexis, semantic changes, and the incorporation of vocabulary typical of different fields. Such modifications have led to the differentiation of new sociolects, whose distinctiveness is determined by their lexis. One newly formed Internet group consists of beauty influencers, who focus their activities on the broadly defined fields of make-up and cosmetology. The aim of this article is to prove that the language they use can be considered a sociolect. For this purpose, lexis was analysed from twenty-five videos uploaded by Taiwanese creators on the YouTube platform in the first quarter of 2021.

Bibliografia

2020 Měizhuāng chǎnyè wǎnghóng shèqún dòngchá bàogàoshū 2020 美妝產業網紅社群洞察報告書 https://www.kolradar.com/reports/2020-beauty-industry-whitepaper?utm_source=blog& utm_medium=blog_content&utm_campaign=blog_whitepaper_2020beauty&utm_content=20200522 (dostęp: 20.06.2022).

Beattie S., Lin L., Reichert S. (eds.), Collins Mandarin Chinese Dictionary Pocket Edition, Collins Publishing, Glasgow 2017.

García-Rapp F., The digital media phenomenon of YouTube beauty gurus: the case of Bubzbeauty,  International Journal of Web-Based Communities” 2016, vol. 12, no. 4.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

Kania S., Studia socjolingwistyczne. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.

Kołodziejek E., Człowiek i świat w języku subkultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.

Li Xian 李鍌, Bǎngdān ‘榜單’ [w:] idem, Chóngbiān guóyǔ cídiǎn xiūdìng běn 重編國語辭典修訂本, https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=17249&word=%E6%A6%9C%E5%96%AE#searchL (dostęp: 5.08.2022).

Li Xian 李鍌, Shèhuì fāngyán ‘社會方言’ [w:] idem, Chóngbiān guóyǔ cídiǎn xiūdìng běn 重編國語辭 典修訂本, , 國家教育研究院Guójiā Jiàoyù Yánjiùyuàn, https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=129404 (dostęp: 14.11.2021).

Michałowski P., Podstawy modelowania terminograficznego, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Piekot T., Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu, Wydawnictwo PWSZ, Wałbrzych 2008.

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., O najnowszym słownictwie kosmetycznym we współczesnej polskiej leksyce [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, red. U. Sokólska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

Riboni G., The Youtube Makeup Tutorial Video. A preliminary linguistic analysis of the language of makeup gurus, „Lingua e Linguaggi” 2017, no. 21.

Sztompka P., Słownik socjologiczny 1000 pojęć, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2020.

Yang Yunxiu 楊運秀, Guo Fangyu 郭芳伃, Wǎnghóng yèpèiwén de shuìfú xiàoguǒ: huáiyí réngé, shúxīdù jí zhuānyèxìng de yǐngxiǎng 網紅業配文的說服效果: 懷疑人格、熟悉度及專業性的影響, „Marketing Review (Xing Xiao Ping Lun)” 2017, vol. 14, no. 2.

Zabbialini G., Girl, we are serving looks!: the influence of drag queens language on the beauty guruschannels on YouTube, 2019, https://www.academia.edu/39236240/_Girl_we_are_serving_looks_the_influence_of_drag_queen_s_language_on_the_beauty_gurus_channels_on_YouTube (dostęp: 15.05.2021).

Wykaz źródeł

W przedstawionej analizie wykorzystano materiały udostępnione na następujących kanałach:

Hello Catie, 黃小米(Huáng Xiǎo mǐ), 沛莉Peri (Pèilì ), 我是查理I’m Charlie (Wǒ shì Chálǐ) oraz Kevin 老師(Kevin lǎo shī).

Cytowane przykłady pochodzą z poniższych materiałów wideo:

2021 擺脫禿頭!你也能養出豐厚的頭髮|| Kevin 想得美|| Best Hair Loss Treatments

2021 bǎituō tūtóu! Nǐ yě néng yǎngchū fēnghòu de tóufā || Kevin xiǎng dé měi || Best Hair Loss  Treatments, 11.02.2021, https://www.youtube.com/watch?v=-kLdGPmmFsA

3 款我最愛的香水&其他的那些香水們

3 kuǎn wǒ zuì ài de xiāngshuǐ & qítā de nàxiē xiāngshuǐmén, 27.02.2021, https://www.youtube.com/watch?v=1W3OcwthUYw 過年開運必備!8支顯白氣質紅唇

Guò nián kāiyùn bìbèi8 zhī xiǎnbái qìzhì hóngchún , 8.02.2021, https://www.youtube.com/watch?v=29_UfChNw0w

年度愛用唇膏TOP8 。每一色都超級美???? 2020 Favorite Lipsticks 黃小米Mii

Niándù ài yòng chúngāo TOP 8Měi yī sè dōu chāojí měi ???? 2020 Favorite LipsticksHuáng Xiǎomǐ Mii, 1.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=OS1aLH9dRl8 我的冬天愛用分享

Wǒ de dōngtiān ài yòng fēnxiǎng, 7.01.2021, https://www.youtube.com/watch?v=5U5fkiXxnks 妝前妝後也差太多???? 全臉開架妝容分享

Zhuāng qián zhuāng hòu yě chà tài duō ???? Quán liǎn kāijià zhuāngróng fēnxiǎng, 21.02.2021, https://www.youtube.com/watch?v=YUKutVlkjSk

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, s. 200 - 214

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The analysis of Taiwanese beauty influencers’ sociolect in the area of lexis

Autorzy

https://orcid.org/0009-0004-4048-5652

Zuzanna Filek
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0009-0004-4048-5652 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Zuzanna Filek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 163

Liczba pobrań: 114