FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

An Introduction to the History of Taiwan

Data publikacji: 14.07.2014

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2014, Zeszyt 5, s. 95 - 105

https://doi.org/10.4467/23538724GS.14.010.2213

Autorzy

Fu-lan Lee
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Where is Taiwan? What are the languages spoken and what are the races there? Many people might fail to answer these questions about the small island next to China. You might, however, have heard of brands such as Giant, Asus and HTC, or the movie director Ang Lee, who shot his latest fi lm “Life of Pi” right in his own country. All these mentioned above are just from Taiwan, an island next to China with a land only one-eighth of Poland and a population of 23 million.

According to historical records, the history of Taiwan basically can be divided  into 5 periods, which are Dutch Rule (1624–1662), The Kingdom of Tungning (1661–1683), Qing Dynasty Rule (1683–1895), Japanese Rule (1895–1945), and Republic of China Rule (from 1945 till now). Long before Dutch Rule there were human activities and kingdom regimes in Taiwan. At that time people in Taiwan were Taiwanese aboriginals, whose languages were branches of Austronesian languages.

 

Wprowadzenie do historii Tajwanu
Historię Tajwanu można podzielić na następujące okresy: rządów holenderskich, Królestwa Tungning, rządów dynastii Qing, rządów japońskich i rządów Republiki Chińskiej. Biorąc pod uwagę ekonomiczne uwarunkowania, cukier stanowił główny produkt eksportowy Tajwanu, ale obecnie wyspa zajmuje kluczową pozycję w branży high-tech.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe, dziedzictwo Tajwanu obejmuje tradycyjną chińską kulturę – konfucjanizm – od czasów Królestwa Tungning oraz okres modernizacji (lub westernizacji), która została przeprowadzona pod rządami japońskimi na początku XX wieku. Rząd Republiki Chińskiej przeniósł się na Tajwan po II wojnie światowej i wprowadził mandaryński jako język urzędowy. Obecnie Tajwan jest zdominowany przez chińską grupę etniczną Hanów z dobrze prosperującymi lokalnymi i rdzennymi kulturami, w których obywatele Tajwanu odnajdują swoją tożsamość.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2014, s. 95 - 105

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

An Introduction to the History of Taiwan

Autorzy

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 14.07.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Fu-lan Lee (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2711

Liczba pobrań: 12662