FAQ

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Pamięć zmysłów. Oznaki przejściowości

Data publikacji: 2018

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 133 - 150

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.008.11167

Autorzy

,
C. Nadia Seremetakis
Wszystkie publikacje autora →
,
Karolina Kuberska
The Healthcare Improvement Studies Institute, University of Cambridge, Cambridge, Cambridgeshire CB2 0AH, Wielka Brytania
Wszystkie publikacje autora →
Kamil Pietrowiak
Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Memory of the Senses. Marks of the Transitory

The article is a part of a book edited by Nadia Seremetakis, Perception and Memory as Material Culture in Modernity. The author considers connections between senses, culture, memory and identity. Referring to the example of a particular sensory experience from her Greek homeland, she shows what happens when perception and memory are globalized through transnational regulations and standards, as well as the homogenization of material culture.

 (translated to Polish by Karolina Kuberska, Kamil Pietrowiak)

 (przeł. Karolina Kuberska, Kamil Pietrowiak)

Bibliografia

Benjamin, W. (1973). Charles Baudelaire: A lyric poet in the ear of high capitalism. Przeł. H. Zohn, London: NLB.

Benjamin, W. (1975). Surrealizm. Ostatnie migawki z życia europejskiej inteligencji. W: tegoż, Trca jako wytrca. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Benjamin, W. (1996). Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. W: tenże, Anioł historii. Eseje szkice, fragmenty (ss. 201239). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Bloch, E. (1991). Heritage of our Times. Przeł. N. & S. Plaice, Berkeley: University of California Press .

Chioles, J. (1993). Poetry and politics: the Greek cultural dilemma. W: Ritual, power and the body: Historical perspectives on the representation of Greek women (s. 151173), C.N. Seremetakis (ed.), New York: Pella Publishing Co.

Crary, J. (1991). Techniques of the observer: On vision and modernity in the nineteenth century . Cambridge: MIT Press.

Douglas, M. (ed.) (1991). Constructive drinking: Perspectives on drink from anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Faubion, J. (1988). Possible modernities. Cultural Anthropology, 3(4), 365378.

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: An inquiry into the origins of cultural change . Oxford: Blackwell.

Hobsbawm, E., Ranger, T. (eds.) (2008). Tradycja wynaleziona. Przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jameson, F. (1981). The political unconscious: narrative as a socially symbolic act, Ithaca: Cornell University Press.

Platon (2008). Obrona Sokratesa. Kriton, Uczta Przeł. W. Witwicki, Warszawa: Hachette.

Ricoeur, P. (2008). Czas opowiadany. Przeł. U. Zbrzeźniak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ritsos, Y. (1991). 3x11 Tristichs. Przeł. R. Newton. New York: Pella Publishing Co.

Seremetakis, C.N. (1984). The eye of the other: Watching death in rural Greece, Journal of Modern Hellenism, 1(1), 6377.

Seremetakis, C.N. (1991). The last word: Women, death and divination in Inner Mani, Chicago: University of Chicago Press.

Seremetakis, C.N. (1993). Gender, culture and history: On the anthropologies of ancient and modern Greece W: Ritual, power and the body: Historical perspectives on the representation ofGreek women, C.N. Seremetakis (ed.), New York: Pella Publishing Co.

Seremetakis, C.N. (1994a). Two years after: The last word in Greece and beyond W: The last word in the ends of Europe: Divination, death, women, C.N. Seremetakis (ed.), publikacja po grecku, Ateny: Nea Synora/Livanis Publishing Co.

Seremetakis, C.N. (1994b). Gender studies or womens studies: Theoretical and paedagogical issues, research agendas and directions, wykład na UNESCO International Conference onGender Studies, Ateny 1993), Australian Feminist Studies, Summer 1994.

Informacje

Informacje: Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, s. 133 - 150

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Memory of the Senses. Marks of the Transitory

Autorzy

The Healthcare Improvement Studies Institute, University of Cambridge, Cambridge, Cambridgeshire CB2 0AH, Wielka Brytania

Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Publikacja: 2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

C. Nadia Seremetakis (Autor) - 33%
Karolina Kuberska (Autor) - 33%
Kamil Pietrowiak (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 5669

Liczba pobrań: 2287