FAQ

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Dostępna jedynie zawartość archiwalna. Aktualną treść można znaleźć na nowej stronie internetowej czasopisma.

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

opis
Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.

Czasopismo jest rocznikiem.

Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane w procedurze double blind-review.

Wydania czasopisma

zobacz wszystkie tomy