FAQ

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Prawa autorskie

Dozwolony użytek

Z zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.