FAQ

Czasopismo Techniczne

Sustainable design, modern environmental protection engineering and bioeconomics

Data publikacji: 19.09.2023

Volume 12

Czasopismo Techniczne, 2019, s. 45 - 52

https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.121.11446

Autorzy

Justyna Kobylarczyk Orcid , Jan W. Dobrowolski Orcid

Abstrakt

New trends in sustainable design contribute to prevention of the deterioration of the natural environment and they are focused on the optimisation of the indoor environment for the improvement of the human life quality. There are complementary goals of sustainable design – the comfort of architecture users,proper spatial planning, and, as a priority, taking into account the needs of both contemporary and future generations. These existential needs are connected with both local and global sozological problems. These are related to the continuing growth of irreversible changes to the environment, such as climate change, the disappearance of biodiversity, and the over-exploitation of nonrenewable sources of energy as result of shortsighted economy. These imply the necessity for the sozological education in all subjects of study and transdisciplinary training focused on the solving of problems associated with sustainable development.

Streszczenie
Nowe tendencje w zakresie projektowania zrównoważonego przeciwstawiają się degradacji środowiska przyrodniczego i są ukierunkowane na optymalizację środowiska wewnątrz budynków w celu poprawy jakość życia człowieka. Poza dążeniem do komfortu użytkowania architektury i odpowiednim zagospodarowaniem przestrzeni priorytetem projektowania zrównoważonego jest realizacja potrzeb zarówno współczesnego człowieka, jak również przyszłych pokoleń. Z tymi egzystencjalnymi potrzebami wiążą się problemy sozologiczne zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym. Dotyczą one nasilających się i nieodwracalnych zmian środowiska, takich jak: ocieplenia klimatu, zanikanie bioróżnorodności, wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii, połączone z rabunkową gospodarką. Implikuje to konieczność edukacji sozologicznej na wszystkich kierunkach studiów i szkolenia interdyscyplinarne pod katem rozwiązywania problemów  równoważonego rozwoju.

Bibliografia

[1] Terrapin Bright Green, https://www.terrapinbrightgreen.com/report/page/2 (online: 26.06.2019); Regulation No. 9 of the Minister of Local Economy and Environmental Protection of 29 January 1974 on indicators and guidelines for residential areas in cities. Dz. Bud. no 2 of 2 February 1974, position 2., 2002.

[2] Kobylarczyk J., Environmental conditions in the design of residential areas, Cracow University of Technology, Krakow, 2018.

[3] Goetel W., Nature protection and technology, PWN, Warszawa 1969.

[4] Goetel W., Rational management of natural resources, PWN, Warszawa 1971.

[5] Vale B. & R., Green Architecture. Design for Sustainable Future, Thames & Hundson, Londo, 1991.

[6] Haupt P., Natural elements of the composition in shaping the contemporary urban space. Relations of the building with the surroundings, Cracow University of Technology, Kraków 2015.

[7] Romanowska J., Brzezicki M., A building in extreme climatic zones, [in:] Builder 04, April 2010.

[8] Ryńska E.D., Bioclimatic and architectural form, Warsaw University of Technology, Warszawa 2001.

[9] Bohatkiewicz J., Modeling and evaluation of solutions to protect against road noise, Lublin University of Technology, Lublin 2017.

[10] Bohatkiewicz J., Czarnecka W., Jamrozik K., Biernacki S., Hałucha M., The impact of traffic reduction on the acoustic climate in the streets, Building and Architecture 13(1), 2014, 235–252.

[11] Dobrowolski J., Kobylarczyk J., Tursunov O., Integration of local eco-innovation with global problems of protection of the natural environment and bio-based green economy, Siew Qi Toh, CAS 2015 [Dokument elektroniczny]: international conference on Circuits and Systems, August 9–10, Paris 2015.

[12] Dobrowolski J.W., For the Future, Poland, 2, 3–5, 1972.

[13] Dobrowolski J.W., Modern science for future environmental and social activity of university youth, [in:] Environmental Quality and Safety, Global Aspects of Chemistry, Toxicology and Technology as Applied to Environment, F. Coulston, F. Korte, (eds.), Vol. 5, Georg Theme Publ., Stuttgart, Academic Press, New York–San Francisco–London 1972, 78–88.

[14] Dobrowolski J.W., The Polish Initiatives, Naturopa 61, 1989.

[15] Dobrowolski J.W., Environmental monitoring and human ecology as well as biotechnology as the premises for pro-health development of the environment, [in:] Urban housing environment, G.Schneider-Skalska, E. Kusinska (eds.), Cracow University of Technology, Krakow, 2017, 111–120.

[16] Kobylarczyk J., Environmental conditioning in the design of living districts, Cracow University of Technology, Kraków 2018.

Informacje

Informacje: Czasopismo Techniczne, 2019, s. 45 - 52

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sustainable design, modern environmental protection engineering and bioeconomics

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-3358-3762

Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Orcid https://orcid.org/0000-0002-0179-0476

Intercollegiate Team for Sustainable Development and Eco-Innovation

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Justyna Kobylarczyk ( Autor) - 50%
Jan W. Dobrowolski ( Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 4

Liczba pobrań: 1