FAQ

Czasopismo Techniczne

Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker trains

Data publikacji: 20.12.2019

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, s. 163 - 172

https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.129.11454

Autorzy

,
Małgorzata Kuźnar
Reliability and Technical Exploitation Division, Cracow University of Technology
https://orcid.org/0000-0002-2876-4964 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Augustyn Lorenc
Institute of Rail Vehicles, Faculty of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology
https://orcid.org/0000-0002-2109-2165 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper focuses attention on the problem of increased risks during the loading and unloading of railway tankers. To evaluate the risk which may occur during loading dangerous goods into tanker trains, the loading processes have been divided into seven stages. Based on HIRA risk analysis, for each stage of improvements, Quick Kaizen tasks were proposed. Special attention was paid to possible improvements in technical means, tools and processes. Thanks to the proposed improvements, it is possible to increase safety, not only during the loading of dangerous goods, but also in cases of loading and transportation of standard cargoes.

Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na problem zwiększonego poziomu ryzyka powstającego podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych. W celu jego oceny dokonano podziału procesu załadunku na siedem etapów oraz uwzględniono dodatkowo prace konserwacyjne i sytuacje nietypowe, które mogą wystąpić podczas załadunku materiałów niebezpiecznych. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka w każdym z poszczególnych etapów utworzono zbiór zaleceń pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Zwrócono szczególną uwagę na możliwe usprawnienia wykorzystywanych środków technicznych, narzędzi oraz sposobu postępowania. Dzięki przedstawionym w artykule zaleceniom możliwe jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nie tylko podczas załadunku materiałów niebezpiecznych, ale także w przypadku przewozu ładunków standardowych.

Bibliografia

[1] Celik M., Lavasani S.M., Wang J., A risk-based modelling approach to enhance shipping accident investigation, Safety Science 48/2010, 18–27.

[2] Chang C.-H., Xu J., Song D.-P., Risk analysis for container shipping: from a logistics perspective, International Journal of Logistics Management 26/2015, 147–171.

[3] Chiu C.-H., Choi T.-M., Supply chain risk analysis with mean-variance models: a technical review, Annals of Operations Research. 240/2016, 489–507.

[4] Dotoli M., Epicoco N., S.C., An improved technique for train load planning at intermodal rail-road terminals, [in:] Proceedings in 2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), Luxembourg 2015.

[5] Fiksel J., Polyviou M., Croxton K.L., Pettit K.J., From risk to resilience: learning to deal with disruption, MIT Sloan Management Review 56/2015, 79–86.

[6] Jüttner U., Supply chain risk management: Understanding the business requirements from a practitioner perspective, International Journal of Logistics Management 16/2005, 120–141.

[7] Lorenc A., The efficiency and cost evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, Èkonomičeskij Vektor/2016, 247–253.

[8] Martin K., BSI’s Global Supply Chain Intelligence report reveals top supply chain risks in 2016, 2017.

[9] PKP CARGO S.A., 3. Katalog Wagonów, 2013.

[10] Vilko J.P.P., Hallikas J.M., Risk assessment in multimodal supply chains, International Journal of Production Economics 140/2012, 586–595.

[11] Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF 1999, RID – Appendix C), n.d.

[12] www.pmtrans.com.pl (online: 10.12.2018).

Informacje

Informacje: Czasopismo Techniczne, 2019, s. 163 - 172

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker trains

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2876-4964

Małgorzata Kuźnar
Reliability and Technical Exploitation Division, Cracow University of Technology
https://orcid.org/0000-0002-2876-4964 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Reliability and Technical Exploitation Division, Cracow University of Technology

https://orcid.org/0000-0002-2109-2165

Augustyn Lorenc
Institute of Rail Vehicles, Faculty of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology
https://orcid.org/0000-0002-2109-2165 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Institute of Rail Vehicles, Faculty of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology

Publikacja: 20.12.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Kuźnar (Autor) - 50%
Augustyn Lorenc (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 22

Liczba pobrań: 25