FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

Praca socjalna za zasłoną niewiedzy

Data publikacji: 2015

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/24496138PS.15.001.5699

Autorzy

Paweł Koza
Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4806-1836 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The purpose of this article “Social work behind the veil of ignorance” is to identify the importance of veil of ignorance in social work. John Rawls’ theory of justice is connected with a specific concept of the self. The article focuses on the role of “naked self” in support process. Even if a client looses his/her social and financial status, he/she has a dignity which is beyond the veil of ignorance. It is easy to imagine the initial situation where people know nothing about their welfare or personal features. The social position of each human being is totally arbitrary and it cannot be a basis for principles of justice. The veil of ignorance provides arguments for brotherhood as a fundamental idea in society. In this context, social workers can explain redistribution in Rawls’ terms, because theory of justice is a well-structured foundation for an advocacy of those who are the least advantaged.

Bibliografia

Butrym Z. (1998). Istota pracy socjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Day P.J. (1989). New History of Social Welfare. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Dworkin R. (1989). The Original Position, w: N. Daniels (red.), Reading Rawls. Critical Studies on Rawls’ Theory of Justice. Stanford University Press, Stanford, 16–52.

Ikkos G., Boardman J., Zigmond T. (2006). Talking liberties. John Rawls’s theory of justice and psychiatric practice. „Advances in Psychiatric Treatment”, 12: 202–213.

Kant I. (2001). Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg. Antyk, Kęty.

Mulhall A., Swift A. (1992). Liberals and Communitarians. Blackwell, Oxford.

Rawls J. (1975). Kantian Conception of Equality. „Cambridge Review”, 96: 94–99.

Rawls J. (1980). Kantian Constructivism in Moral Theory, „Journal of Philosophy”, 77 (September): 515–572.

Rawls J. (1971 [1999]). Theory of Justice. Harvard University Press, Cambridge.

Rawls J. (1999). Collected Papers, S. Freeman (red.). Harvard University Press, Cambridge–London.

Rawls J. (1967). Distributive Justice, w: P. Laslett, W.G. Runciman (red.), Philosophy, Politics and Society. Blackwell, Oxford, 58–82.

Rawls J. (1968). Distributive Justice. Some Addenda. „Natural Law Forum”, 13: 51–71.

Rawls J. (1975). Fairness to Goodness. „Philosophical Review”, 84: 536–555.

Rawls J. (1958). Justice as Fairness. „Philosophical Review”, 67, 2 (April): 164–194.

Rawls J. (2001). Justice as Fairness. Restatement, E. Kelly (red.). Harvard University Press, Cambridge–London.

Rawls J. (1985). Justice as Fairness: Political not Metaphysical. „Philosophy and Public Affairs”, 14: 223–252.

Rawls J. (1971). Justice as Reciprocity, w: S. Gorowitz (red.), John Stuart Mill: Utilitarianism with Critical Essays. Bobbs-Merrill, Indianapolis.

Rawls J. (2000). Lectures on the History of Moral Philosophy, B. Herman (red.). Harvard University Press, Cambridge–London.

Rawls J. (2007). Lectures on the History of Political Philosophy. Harvard University Press, Cambridge–London.

Rawls J. (1998). Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk. PWN, Warszawa.

Rawls J. (2005). Political Liberalism. Columbia University Press, New York.

Rawls J. (1982). Social Unity and Primary Goods, w: A. Sen, B. Williams (red.), Utilitarianism and Beyond. Cambridge University Press, Cambridge, 159–186.

Rawls J. (2009). Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk. PWN, Warszawa.

Rawls J. (1963). The Sense of Justice. „Philosophical Review”, 72, 3 (July): 281–305.

Rawls J. (2010). Wykłady historii filozofii polityki, przeł. S. Szymański. Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa.

Sandel M. (2009). Liberalizm granice sprawiedliwości, przeł. A. Grobler. Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa.

Scheler M. (1997). Resentyment moralność, przeł. J. Garewicz. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.

Informacje

Informacje: Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, s. 1 - 10

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Praca socjalna za zasłoną niewiedzy

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4806-1836

Paweł Koza
Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4806-1836 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie

Publikacja: 2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Paweł Koza (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1903

Liczba pobrań: 1433