FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje  i prognozy

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 125 - 147

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.012.1622

Autorzy

,
Stanisława Golinowska
Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow / Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
https://orcid.org/0000-0002-1382-4741 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Ewa Kocot
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Agnieszka Sowa
Department of Social Policy, Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Human resources in health care. Up-to–date trends and projections

The article presents the diagnosis of trends in health care sector personnel in Poland, particularly physicians and nurses, and projections of the future personnel taking into account population ageing. The article is based on the NEUJOBS project research performed within the European Commission 7th Framework Programme. The analysis and projections use quantitative data: administrative, Eurostat data and GUS survey results. The density of employment of the health personnel per 1000 inhabitants is lower in Poland than in other EU-countries. In the future the demand for the medical personnel will be growing due to the increased needs for health care and ageing. The projections show that shortages of personnel will be faced by hospitals, particularly for specializations related to treatment of chronic diseases, while this is not the case in primary care. The size of the demand for medical personnel will be subjected to increase in technical efficiency of hospitals.

Bibliografia

Buchan J., Global nursing shortages, „British Medical Journal” 2002; 324: 751–752.

Zurn P., Dalpoz M., Stilwell B., Adams O., Imbalances in the Health Workforce, WHO, Geneva 2002.

WHO, Human Resources in Health, Report by the Secretariat WHO, Geneva 2004.

WHO, The World Health Report 2006 – Working Together for Health, Geneva 2006.

OECD, The Looming Crisis in the Health Workforce. How Can OECD Countries Respond?, OECD Health Policy Studies, Paris 2008.

Simoens S., Villeneuve M., Hurst J., Tackling Nurse Shortages in OECD countries, OECD, Paris 2005.

European Commission, Zielona Księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie, KOM, Bruksela 2008: 725.

ECFIN, The Aging Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010–2060), „European Economy” 2012; 2.

European Commission, Commission Staff Working Document on an Action Plan for the EU Health Workforce, accompanying the document Towards a job-rich recovery, SWD, Strasbourg 2012: 93.

Golinowska S., Kocot E., Żeby zdrowie nie było zbyt drogie, https://www.obserwatorfinansowy.pl/badania-i-raporty/; 2010; dostęp: 16.06.2013.

Ministerstwo Zdrowia (MZ), Raport – Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga I, 2004.

Ministerstwo Zdrowia (MZ), Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2009.

WHO, Sources of inefficiency and financial deficits in Poland’s health care system, Golinowska S., Sowada Ch., Woźniak M. (red.), WHO, Warsaw 2007.

Golinowska S., Sowada Ch., Tambor M., Dubas K., Kocot E., Jurkiewicz-Świętek I., Seweryn M., Evetovits T. (red.), Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2012.

Domagała A., Wpływ reformy ochrony zdrowia na zmiany w strukturze i warunkach zatrudnienia kadr medycznych (Impact of the health reform on changes in employment structure and labour conditions of medical workforce), Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ Collegium Medicum, Kraków 2004.

Griffin Ch., Golinowska S., Kocot E., Main drivers of health expenditures in Poland; analysis and projections, WB Office, Warsaw 2010.

Geerts J., Willemé P., Mot E., Long-Term Care Use and Sup­ply in Europe: Projections for Germany, The Netherlands, Spain and Poland. „ENEPRI Research Report” 2012; 116.

Golinowska S. (red.), Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, NFZ, Warszawa 2012.

Siuda-Krajewski K. (red.), Prognoza skali emigracji lekarzy z Polski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Bytom 2008.

GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa 2012.

GUS, Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa 2008.

GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa 2007.

GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 r., Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa 2009.

Fujisawa R., Lafortune G., The Remuneration of General Practitioners and Specialists in 14 OECD Countries: What are the Factors Influencing Variations across Countries?, OECD Health Working Papers, No. 41, OECD Publishing 2008; http://dx.doi.org/10.1787/228632341330; dostęp: 16.06.2013.

Sawiński Z., Domański H., Hierarchie prestiżu zawodów w Polsce w latach 1958–1987, „Studia Socjologiczne” 1989; 112.

CBOS, Prestiż zawodów, Komunikat z badań,Warszawa, BS 2009; 8.

CSIOZ (2002–2013), Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2002–2013.

Schulz E., Coda F., Geyer J., Golinowska S., Radvansky M., Impact of ageing on curative health care workforce in selected EU countires, „Neujobs Working Paper” 2013; D12.1.

Health workforce 2025, Doctors, Nurses, Midwifes, „HWA – Health Workforce Australia” Adelaide 2012; 1, www.hwa.gov.au; dostęp: 16.06.2013.

Schulz E., Impact of ageing on curative health care workforce. Country report Germany, „Neujobs Working Paper” 2013; D12.1.

GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., Warszawa 2011.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, s. 125 - 147

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Human resources in health care. Up-to–date trends and projections

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1382-4741

Stanisława Golinowska
Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow / Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
https://orcid.org/0000-0002-1382-4741 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow / Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Department of Social Policy, Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Stanisława Golinowska (Autor) - 33%
Ewa Kocot (Autor) - 33%
Agnieszka Sowa (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2762

Liczba pobrań: 2525