FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Tematyka i dynamika piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego i usług zdrowotnych w latach 2000-2012, na podstawie analizy zawartości Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 195 - 209

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.021.1169

Autorzy

,
Barbara Niedźwiedzka
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
,
Michał Witkowski
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Dorota Cianciara
Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul.Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Topics and dynamics of the publishing in the field of public health and health services in the years 2000-2012, based on the analysis of the Polish Medical Bibliography

The aim of the analysis is to present the subject-matter and the dynamics of the literature in the field of public health and health services, in the years 2000-2012, through the bibliometric analysis of the literature in 11 subject areas. Research questions: Which areas of public health and health services abound at this period in the largest number of publications? Can we observe in the period 2000-2012 growth in number of publications? Is it possible to see any patterns in the dynamics of publishing in particular areas? In which journals the articles on topics related to public health and health services are published most often?
Method: The thematic areas of public health were identified following the basic functions of the public health highlighted in subject literature, and widened by inclusion of “management and organization of health care” and “health economics”. The Polish Medical Bibliography (PBL) was searched to find all types of publications published in the years 2000-2012, indexed with the major headings (descriptors) corresponding with the selected topics. The data obtained from PBL was processed by especially written computer program.
Results: A total of 24,631 articles on predetermined topics were recorded in PBL, in the chosen period. Dominate publications on “management and organization”, “law regulation” and “health economics”. Together they constitute more than half of all publications. Next, most frequently presented in publications issue was “monitoring the health of the population”. Incomparably less is publications on the prevention of diseases and their causes. During this period, there are only few comparative studies published showing Poland among other countries. Also, very little work is published about the aging of the Polish population seen as a public health problem. From 2000 to 2010, the number of publications in the entire public health area has remained relatively stable. From 2010 begins gradual decrease in the number of articles in almost all fields, with the exception of “disease monitoring”,” prevention of accidents and injuries” and “epidemiological surveillance”. More than half (51%) of the publications were published in 55 journals, of which only 20 deal extensively with issues of public health. Other articles are distributed in more than 300 other bio-medical journals.
Conclusions: Public health and health services fields, as areas of research and professional discussion in Poland are dominated by issues of management, organization, economics and law regulations. Number of publications in all analyzed subjects (public health + management+economics) in the years 2000-2012, shows a weak growth, with significant differences between individual areas and sub-areas. In such areas as “disease prevention”, “management”, “health economics”,” quality of care” issues - the number of publications is falling. Dispersion of publications in hundreds of magazines, mostly bio-medical, probably is not conducive to the consolidation of public health.

Bibliografia

New challenges for public health. Report of an interregional meeting, WHO, Geneva 1996.

Sygit M., Zdrowie publiczne, Wolters Kluver Polska, Warszawa 2010: 28.

Zejda J., Rozwój nauk zdrowia publicznego w Polsce – czas na doktorat, „Zdrowie Publiczne” 2007; 117 (3): 304–307.

Skalska-Zlat M., Bibliometryczne badania rozwoju dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.

Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Wyd. US, Katowice 1996.

Nederhof A.J., Bibliometric monitoring of research performance in the social sciences and the humanities: a review, „Scientometrics” 2006; 66: 81–100.

Aileen C. i in., A bibliometric overview of public health research in Europe, „European Journal of Public Health” 2007; 17 (suppl. 1): 43–49.

Soteriades E.S., Falagas M.E., A bibliometric analysis in the fields of preventive medicine, occupational and environmental medicine, epidemiology, and public health, BMC Public Health 2006; 6: 301–308.

Kållestål C., Swanberg I., An inventory of Swedish public health research, „Scan. J. Public. Health” 2005; 33 (Suppl. 65): 17–45.

Gulis G., Eriksen M.L., Aro A.R., Public health research in Denmark in the years 1995–2005, „Scan. J. Public. Health” 2010; 38 (1): 104–107.

Reich A., Samotij D., Trybucka K., Śrama M., Tracińska A., Analiza bibliometryczna polskich publikacji w światowym piśmiennictwie dermatologicznym w latach 1994–2005, „Dermatol. Klin.” 2009, 11 (1): 21–24.

Kozłowski J., Miejsce nauki polskiej w świecie (na podstawie Science Citation Index), Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1994.

Grzybowski A., O rozwoju i przyszłości nauki w medycynie polskiej raz jeszcze, „Kardiol. Pol.” 2008; 66 (9): 1024–1025.

Przyłuska J., International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health in world documentation services: the SCOPUS – based analysis of citation, „Int. J. Occup. Med. Environ. Health” 2006; 19 (1): 1–5.

Tarkowski S.M., Environmental health research in Europe – bibliometric analysis, „Eur. J. Public. Health” 2007; 17 (Suppl. 1): 14–18.

Leowski J., Funkcje zdrowia publicznego, „Zdrowie Publiczne” 2001; 111, 5/6: 382–386.

Włodarczyk C., Czupryna A., Zdrowie publiczne a system zdrowotny w Polsce, w: Czabanowska K., Włodarczyk C. (red.), Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004: 61–86.

Włodarczyk C., Instytucjonalna infrastruktura zdrowia publicznego. Kryteria identyfikacji jednostek organizacyjnych, „Zdrowie Publiczne” 2002; 112 (2): 182–188.

Oxford Textbook of Public Health, 5th ed., Oxford University Press, New York 2009: 1668–1679.

Rządowa Rada Ludnościowa, Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, J. Szymborski (red.), Warszawa 2012: 20.

Zejda J., Priorytety naukowe w zdrowiu publicznym w Polsce, „Zdrowie Publiczne” 2001; 5–6: 291–297.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 195 - 209

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Topics and dynamics of the publishing in the field of public health and health services in the years 2000-2012, based on the analysis of the Polish Medical Bibliography

Autorzy

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul.Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Barbara Niedźwiedzka (Autor) - 33%
Michał Witkowski (Autor) - 33%
Dorota Cianciara (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2686

Liczba pobrań: 1207