FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Szpitale prywatne w Polsce – znaczenie w systemie lecznictwa oraz potencjał rozwoju

Data publikacji: 20.12.2017

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 185 - 196

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.024.7804

Autorzy

,
Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Katarzyna Kamińska
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The aim of the article is to assess the private hospitals’ role and potential of development in the Polish health care system. Due to the general problem of lack of complex and good quality data on hospital sector functioning – the analyses are conducted based on fragmented data available from official statistics, regional sources and received from the Polish Association of Private Hospitals. In 2016, approx. 300 private hospitals existed in Poland which represented 15% of total number of beds. The number of beds in private hospitals increased between 2010 and 2016 by 26%, yet the main source of financing remains the contract with the public payer. In general, in the context of Polish hospital sector – diverse examples of public-private mix exists. Thus differentiating ‘private’ from ‘public’ requires application of three different criteria: the ownership (1), the sources of financing (2) and the style of management (3). The potential of development of private hospitals in Poland is highly influenced by system level regulations, including inter alia: the barriers to private health insurance expansion and the 2017 Law on hospital network.

Bibliografia

1. Jeurissen P., Duran A., Saltman RB., Uncomfortable realities: the challenge of creating real change in Europe’s consolidating hospital sector, „BMC Health Serv. Res.” 2016; 16 (Supl. 2): 168.

2. Eurostat, Hospital beds by type of ownership, 2008 and 2014, Luksemburg 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Hospital_beds_by_type_of_ownership,_2008_and_2014.png (dostęp: 20.05.2017).

3. Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Encyklopedia – wersja online, http://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp: 26.04.2017).

4. Golinowska S., Sowada Ch., Koegzystencja integracja sektora prywatnego publicznego ochronie zdrowia
w: Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015.

5. Dubas K., Szpitale niepubliczne województwie małopolskim – profil działalności oraz znaczenie systemie lecznictwa, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2010; VIII (1): 137–148.

6. Szetela P., Sektor prywatny króluje opiece ambulatoryjnej, „Nowoczesna Klinika. Magazyn Prywatnej Ochrony Zdrowia” 2010; 3: 38–39.

7. Dubas K., Szetela P., Procesy komercjalizacji prywatyzacji obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej Polsce – skala znaczenie zjawiska, „Przegląd Organizacji” 2013; 12: 39–45.

8. Ustawa dnia 30 sierpnia 1991 r. zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 Nr 91, poz. 408 późn. zm.).

9. PWR, Rynek szpitali niepublicznych Polsce 2015. Analiza porównawcza województw perspektywy rozwoju, 2015, https://www.pmrpublications.com/product/Rynek-szpitali-niepublicznych-w-Polsce-2015 (dostęp: 26.04.2017).

10. Małopolski Urząd Wojewódzki (MUW), Analiza diagnoza stanu aktualnego na podstawie Mapy Potrzeb Zdrowotnych lecznictwa szpitalnego województwa małopolskiego oraz sprawozdania MZ-29 – stan na 31.12.2014, 2017, https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=mapa_potrzeb_zdrowotnych (dostęp: 20.01.2017).

11. Grupa Nowy Szpital, Dla samorządów, 2017, http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/dla_samorzadow (dostęp: 18.05.2017).

12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Katalog Szpitali Prywatnych, http://www.szpitale.org/images/stories/inne/OSSP_2016.pdf (dostęp: 26.04.2017).

13. World Health Organization (WHO), World Health Report 2000, 2000, http://www.who.int/whr/2000/en/ (dostęp: 20.04.2017).

14. Travis P. et. al., Towards better stewardship: Concepts and Issues in Health systems performance assessment, Murray C., Evans D. (red.), Geneva 2003, http://www.who.int/health_financing/documents/cov-hspa/en/ (dostęp: 20.04.2017).

15. Klinger K., Kurowska A., Chore e-zdrowie, czyli spektakularna porażka programu za setki milionów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 10.02.2016, http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/923480,e-zdrowie-e-recepta-informatyzacja-sluzby-zdrowia.html (dostęp: 11.06.2017).

16. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Zdrowie ochrona zdrowia 2015 r., Warszawa 2017.

17. Ministerstwo Zdrowia, Projekt ustawy dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, 2011, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/pu_duz_0432011.pdf (dostęp: 15.05.2017).

18. Golinowska S., Sowada Ch., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świętek I., Kocot E., Seweryn M., Równowaga finansowa oraz efektywność polskim systemie ochrony zdrowia, Wydawnictwo Vesalius, Kraków 2012.

19. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), Rola prywatnych ubezpieczeń prywatnych systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2013, https://www.infarma.pl/assets/files/raporty/Raport_Rola_prywatnych_ubezpieczen_zdrowotnych_2013.pdf (dostęp: 17.05.2017).

20. Starostwo Powiatowe Żywcu, Budowa szpitala, 2017, http://www.zywiec.powiat.pl/blog/budowa-szpitala,strona1 (dostęp: 18.05.2017).

21. Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz (KDG C&K), Partnerstwo publiczno-prywatne sektorze ochrony zdrowia Polsce, 2011, https://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Documents/KDG_RAPORT_PPP_ZDROWIE_2011.pdf (dostęp: 21.05.2017).

22. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Raport dotyczący rynku PPP Polsce obszarze ochrony zdrowia, 2015, http://www.ppp.parp.gov.pl/uploads/files/PPP_Publikacje_z_projektu/03_Raport_ochrona_zdrowia/03_Raport%20Ochrona%20zdrowia.pdf (dostęp: 21.05.2017).

23. Ustawa dnia 23 marca 2017 r. zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 844).

24. Ministerstwo Zdrowia, Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali, 2017, http://siecszpitali.mz.gov.pl/ (dostęp: 51.05.2017).

25. Wójcik M., Wypowiedź dane zaprezentowane podczas 
III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, Katowice 9.03.2017.

26. Biardzki M., jakim kierunku podąży sieć? „Manager Zdrowia” 2017; 4–5: 46–49.

27. Małopolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ), Wykaz szpitali zakwalifikowanych do PSZ, Kraków 28.06.2017, http://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz-malopolska,2374.html (dostęp: 20.08.2017).

28. Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Działalność szpitali samorządowych przekształconych spółki kapitałowe, kwiecień 2015, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8411,vp,10488.pdf (dostęp: 20.04.2017).

29. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Informator zawartych umowach, 2017, http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/ (dostęp: 30.04.2017).

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, s. 185 - 196

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Private hospitals in Poland – role in the system and development potential

Autorzy

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

Publikacja: 20.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk (Autor) - 50%
Katarzyna Kamińska (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2313

Liczba pobrań: 955