FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne

Data publikacji: 14.10.2020

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 165 - 175

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.016.12769

Autorzy

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1528-6876 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Medical rehabilitation in Poland during the COVID-19 pandemic. Regulatory and organizational issues

The medical rehabilitation system in Poland includes various rehabilitation services, financed by various institutions, including the NFZ, ZUS, KRUS, PFRON and local governments. The aim of the study is to identify the most important problems and limitations of this system, especially in the context of the COVID-19 pandemic. The most important issues to be solved and proposed reforms of the medical rehabilitation system in Poland presented in recent years were identified. The impact of the COVID-19 pandemic on this system, providing rehabilitation services and problems related to the im­plementation of further legal regulations in the first months of the pandemic were discussed. One of the most important recommended changes is the implementation of the comprehensive care model and the activities aimed at coordinating various elements and levels of rehabilitation.

Bibliografia

 1. Czechowski K, Wilmowska-Pietruszyńska A. O potrzebie rehabilitacji kompleksowej. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2016, Nr II (19), 35-52.

 2. Sekcja Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji i Europejska Akademia Rehabilitacji Medycznej. Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie. Europa Medicophysica 2007; 42;4: 287–332

 3. Ministerstwo Zdrowia. Raport Zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego - https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-zespolu-do-spraw-opracowania-koncepcji-zmian-w-zakresie-systemu-lecznictwa-uzdrowiskowego [dostęp: 7.07.2020]

 4. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zlecenie 215/2016 - http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2016/837-materialy-2016/4802-215-2016-zlc [dostęp: 20.07.2020]

 5. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zlecenie 92/2018 - http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2018/883-materialy-2018/5537-92-2018-zlc [dostęp: 20.07.2020]

 6. Narodowy Fundusz Zdrowia. Informator o terminach leczenia - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ [dostęp: 21.09.2020]

 7. Uchwała nr 6/2020/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2019 r.

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 465))

 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2019, poz. 168))

 10. Zarządzenie Nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

 11. Narodowy Fundusz Zdrowia. Informator o zawartych umowach – https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/ [dostęp: 22.09.2020]

 12. Główny Urząd Statystyczny. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku. Warszawa, 2020

 13. Główny Urząd Statystyczny. Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2019 roku. Warszawa 2020

 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566)

 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 792)

 16. Ministerstwo Rozwoju. Wytycznedla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce – https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja [dostęp: 3.07.2020]

 17. Medonet. Od dziś odmrażanie fizjoterapii. Którzy pacjenci będą przyjmowani w pierwszej kolejności? - https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,fizjoterapia-a-koronawirus--od-4-maja-otwieraja-sie-gabinety,artykul,08505356.html [dostęp: 13.07.2020]

 18. Zarządzenie nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1082020dsoz,7209.html [dostęp: 15.07.2020]

 19. Zarządzenie nr 85/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 660)

 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433)

 22. Termedia. MZ zapowiada otwarcie sanatoriów i uzdrowisk już w połowie czerwca - https://www.termedia.pl/koronawirus/MZ-zapowiada-otwarcie-sanatoriow-i-uzdrowisk-juz-w-polowie-czerwca,38053.html [dostęp: 11.07.2020]

 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 964)

 24. Zarządzenie nr 77/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

 25. NFZ. Punkty wymazowe dla osób na kwarantannie i wyjeżdżających do sanatoriów - https://nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html [dostęp: 20.09.2020]

 26. NFZ. Aktualności Centrali. Uzdrowiska wznawiają swoją działalność - https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/uzdrowiska-wznawiaja-swoja-dzialalnosc,7731.html [dostęp: 8.07.2020]
 27. Medonet. Dziś wracają sanatoria. Jakie warunki muszą spełnić pacjenci, by rozpocząć turnus? - https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,dzis-wracaja-sanatoria--jakie-warunki-musza-spelnic-pacjenci--by-rozpoczac-turnus-,artykul,24164582.html [dostęp: 9.07.2020]

 28. Medexpress.pl. Koronawirus: pacjenci rezygnują z pobytu w sanatorium – https://www.medexpress.pl/koronawirus-pacjenci-rezygnuja-z-pobytu-w-sanatorium/78039 [dostęp: 20.07.2020]

 29. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rehabilitacja lecznicza - https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus [dostęp: 19.09.2020]
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1356)

 31. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Koronawirus: informacje i zalecenia - https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow [dostęp: 22.09.2020]

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, s. 165 - 175

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Medical rehabilitation in Poland during the COVID-19 pandemic. Regulatory and organizational issues

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1528-6876

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1528-6876 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 14.10.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1672

Liczba pobrań: 2963