FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Planowanie sieci szpitali. Historia pewnej inicjatywy

Data publikacji: 2014

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 129 - 133

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.014.3106

Autorzy

,
Krzysztof Kuszewski
Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Wrocław
Wszystkie publikacje autora →
,
Magdalena Krysińska
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →
Anna Różycka
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In 2006 National Institute of Hygiene1, prepared a study entitled “Indicators needed for the project to create a hospitals’ network with elements of demographic analysis and population health status”. The study determined the theoretical basis for forming a hospitals’ network and the basis of the law/the act about “the hospitals’ network”. Results of the study showed that between hospitals there were considerable differences in the distribution of hospital beds within a given specialty. The authors recognize that it is necessary to restore well-defined reference levels with regard to specialized ambulatory care.

Bibliografia

Piśmiennictwo

Wojtyniak B., Goryński P., Kuszewski K., Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali elementami analizy sytuacji demograficznej stanu zdrowia ludności, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2006.

Ministerstwo Zdrowia, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/siecszpitali_rm_22062007.pdf; dostęp: 06.10.2014.

Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2014 r., poz. 1138.

Ministerstwo Zdrowia, Koncepcja utworzenia Sieci Szpitali Polsce, http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms&ml=pl&mi&mx=0&mt&my=0&ma=07233; dostęp: 14.10.2014.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, s. 129 - 133

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Planning the hospitals network. The story of some initiative

Autorzy

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Wrocław

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Kuszewski (Autor) - 33%
Magdalena Krysińska (Autor) - 33%
Anna Różycka (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2044

Liczba pobrań: 1737