FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Analiza wybranych kryteriów wartościujących dla oceny procesów decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 169 - 176

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.018.1166

Autorzy

,
Iwona Kowalska
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Anna Mokrzycka
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The analysis of the driving forces initiating the decentralization/centralization processes.

Decentralization is often presented as a ‘magic bullet’ that can address a wide variety of different problems in health systems. The article explores the main driving forces behind the decentralization and centralization processes and the pro and cons often presented in this respect. The paper goal focuses on the analysis of the potential incentives (driving forces) initiating the processes of decentralization/centralization with the use of the arguments concerning the sphere of sciences in regard to the public administration, political sciences and management theories.

The theoretical perspective offers the three concepts of the driving forces useful for the explanation of relationships between health systems and the realized decentralization strategy: (1) concerning the system’s performance issues; (2) the legitimacy questions, and (3) the self–interests of the given subject. The first category reflects the influence of vision of health systems functioning as organisms that can be adjusted to the new circumstances by the strategists and decision makers. The second perspective concentrates on the legitimacy. It concerns the vision of the organisations representing a particular social culture. Legitimacy and cultural adequacy are the important factors from the decision- makers perspective at all the organisational levels, enabling support and change. Self-interest (the third perspective) focuses on the personal and institutional engagement and real (material) interests as a driving forces for decentralization. It creates the image of health care organisations as politically related systems characterized by the conflict situation rather than unification of goals, plans and strategies.

Bibliografia

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Elipsa, Warszawa 1999: 26.

Włodarczyk W.C., Kowalska I., Mokrzycka A., Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2010; 2: 4–29.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber Sp. z.o.o, Warszawa 2004.

Wójtowicz D., Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX w., rozprawa doktorska, Katowice 2008; http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=12005&from=FBC (dostęp: 2.12.2012).

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja działań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008; 3 (33): 76–94.

Morgan G., Images of Organisation, Sage, Newbury Park, CA 1986.

Weber M., The theory of social and economic organization, tłum. A.M. Henderson, T. Parson, The Free Press, New York 1964.

March J.G., Olsen J.P., Rediscovering institutions, The Free Press, New York 1989.

Lukes S., Power: a radical view, Macmillan, London 1984.

Pressman J.L., Wildavsky S., Implementation; how great expectation in Washington are dashed in Oakland, University of California Press, Berkeley 1973.

Peters B.G., Wright V., Public Policy and administration, old and new, w: Gooding R.E., Kingeman H.-D.A. (red.), New Handbook of Political Sciences, Oxford University Press, 1998, www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198294719.001/ (dostęp: 1.03.2013).

Hirschman A.O., Exit, voice and loyalty: responses to decline in firms, organisations, and states, Harvard University Press, Cambridge, MA 1970.

Oates W.E. (red.), The economics of fiscal federalism and local finance, Edward Elgar, Cheltenham 1998.

Minzberg H., The structuring of organisations, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NJ 1979.

Pollitt C., Decentralisation, w: Ferlie E., Lynn L., Pollitt C. (red.), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press, Oxford 2005.

Mill J.S., Principles of political economy, Promedheus Book, Amherst, MA 2004.

Hughes E.O., Public management and administration: an introduction, Palgrave, New York 2003.

Mouritsen P.E., Svara J., Leadership at the apex; politicians and administrators in Western local governments, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, PA 2002.

Baumgartner F.R., Jones B., Agendas and instability in American politics, University of Chicago Press, Chicago 1993.

Hood C., A public management for all seasons?, „Public Administration” 1991; 69 (1): 3–19.

De Vries M., The rise and fall of decentralisation: a comparative analysis of arguments and practice in European countries, „European Journal of Political Research” 2000; 38 (2): 193–224.

Salman R.B., Bankauskaite V., Vrangbœk K., Decentralisation in health care, European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, Copenhagen 2008.

Woodward J., Industrial organisation: theory and practice, Oxford University Press, Oxford 1965.

Pfeffer J., Salancik G.R., The external control of organisations: a resource dependence perspective, Oxford University Press, New York 1978.

Williamson O.E., The economic institution of capitalism, The Free Press, New York 1985.

Scott W.R., Organisations; rational, natural and open system, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NJ 1992

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 169 - 176

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The analysis of the driving forces initiating the decentralization/centralization processes.

Autorzy

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Iwona Kowalska (Autor) - 50%
Anna Mokrzycka (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2666

Liczba pobrań: 1021