FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Realizacja projektu „Poznać i zrozumieć. Szlak turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich” w ramach programu Phare

Data publikacji: 2009

Zarządzanie w Kulturze, 2009, Tom 10, s. 67 - 75

Autorzy

Bogdan Kaczmar
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The project „Develop a Knowledge and Understanding. Tourist Trail of the Lubomirski Family Nests” was carried out by the District Museum in Stalowa Wola in the frame of the Phare programme financed from the EU funds. The application was accepted in 2004 by the Carpathian Euroregion, which played the role of the institution managing and implementing the Small Project Fund. The project combined the necessity of a wider application of the cultural resources and the touristic attractiveness of the borderlands: Subcarpathian Voivodeship in Poland and Prešov Region in Slovakia around the historic buildings on both sides of the border which belonged to the Lubomirski family in the past.
The aim of the project was to strengthen the transborder cooperation between cultural institutions, universities, organizations and local authorities. The products of the project include: a map, brochure, CD, website, tourist trail informational leafl ets published in three languages: Polish, Slovak and English. Also educational packages serving the popularization of the project were drawn up for teachers of history, geography, biology and arts. The project was carried out from February until October 2004. The cost of the project was over EUR 21,000, of which 75% came from the EU funds.

Bibliografia

Gazeta Codzienna „Nowiny” z 12 lutego 2004 roku, nr 30.

„Gazeta Wyborcza. Rzeszów” z 12 lutego 2004 roku.

Magnacki szlak „Podkarpackie Echo Dnia” 27 września 2004 roku.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli; Dokumentacja realizacji projektu „Poznać i zrozumieć. Szlak turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich”.

Reszczyńsk J. Szlak mądrości, „Tygodnik Nadwiślański” 21 października 2004 roku, nr 43.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, Raport Końcowy z Realizacji Wspólnego Funduszu Małych Projektów, Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja edycja Phare

2002/2003http://www.karpacki.pl/euroregion-fundusze_unijne_phare-42.html (15 kwietnia 2009 roku).

„Sztafeta” 26 lutego 2004 roku, nr 8.

„Tygodnik Nadwiślański” 20 lutego 2004 roku, nr 9.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie; Raport zamykający wdrożenie Programów Współpracy Przygranicznej Phare zrealizowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare, Warszawa 2007.

Żurek S.J, Żurek E., Pakiet edukacyjny. Turystyczny szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, Stalowa Wola 2004.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2009, s. 67 - 75

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Realizacja projektu „Poznać i zrozumieć. Szlak turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich” w ramach programu Phare

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Bogdan Kaczmar (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1851

Liczba pobrań: 1183