FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Kultura algorytmów

Data publikacji: 07.05.2018

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.18.001.8493

Autorzy

Magdalena Szpunar
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1245-5531 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The culture of algorithms

The culture of algorithms in which we live is a culture based on reduction, simplification, and model-building. We are overwhelmed by the data fetish, with the imperative of computability and the quantifiability of the world. We do not wonder why, because the only thing that has a value is the thing that is or can be measurable. The reduction to the digit format becomes necessary in order to generate profits. This compulsion to calculate appropriates everything, even the spheres where   countability becomes not so much possible as irrational. In this way, a human being, who cannot be counted in many dimensions, becomes—as Foucault said—a “countable person” fitting perfectly

Bibliografia

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2008.

Abriszewski K., Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, „Teksty Drugie” 2007, nr 1–2.

Abriszewski K., Wszystko otwarte na nowo: teoria Aktora-Sieci filozofia kultury, Toruń 2010.

Beer D., Power through the Algorithm? Participatory Web Cultures and the Technological Unconscious, „New Media and Society” 2009, nr 6.

Bolter J., Człowiek Turinga. Kultura Zachodu wieku komputera, Warszawa 1990.

Bon G. Le, Psychologia tłumu, Kęty 2004.

Debray R., Wprowadzenie do mediologii, Warszawa 2010.

Domańska E., Humanistyka nie-antropocentryczna studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3.

Eco U., Nowe środki masowego przekazu przyszłość książki [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, Warszawa 2002.

Ellul J., The Technological Society, New York 1964.

Foucault M., Nadzorować karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993.

Halawa M., Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości technologia siebie, „Kultura Społeczeństwo” 2013, nr 4.

Heidegger M., The Question Concerning Technology and Other Essays, New York 1977.

Innis H., Nachylenie komunikacyjne, „Communicare. Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność” 2007.

Innis H., The Bias of Communication, Toronto–Buffalo 1999.

Kroker A., Weinstein M., Data Trash: The Theory of the Virtual Class, New York 1994.

Krzysztofek K., Technologie cyfrowe dyskursach przyszłości pracy, „Studia Socjologiczne” 2015, nr 4.

Lackorzyński J., Dokąd pchają nas algorytmy?, 2017, http://jagiellonski24.pl/2017/06/19/klikajaca- demokracja-dokad-pchaja-nas-algorytmy [odczyt: 23.12.2017].

Latour B., Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, Warszawa 2009.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków 2010.

Loska K., Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością ponowoczesnością, Kraków 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

Mumford L., Authoritarian and Democratic Technics, „Technology and Culture” 1964, vol. 5.

Nowak A., Podmiot, system, nowoczesność, Poznań 2011.

Nussbaum M., Not For Profit: Why Democracy Needs the HumanitiesPrinceton–Oxford 2010.

Ogburn W., Hipoteza opóźnienia kulturowego [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1975.

Olsen B., obronie rzeczy: archeologia ontologia przedmiotów, Warszawa 2013.

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004.

Simon H., Designing Organizations for an Information-Rich World [w:] M. Greenberger (red.), Computers, Communications, and the Public Interest, Baltimore 1971.

Skolimowski H., Technika przeznaczenie człowieka, Warszawa 1995.

Smejkalová K., Pełzająca dominacja algorytmów, „Nowy Obywatel” 2016, https://nowyobywatel.pl/2016/10/26/pelzajaca-dominacja-algorytmow/ [odczyt: 25.03.2018].

Szpunar M., Antropomorfizm wcielony – komputer roli osoby [w:] A. Szewczyk (red.), Komputer – wróg czy przyjaciel?, Szczecin 2005.

Szpunar M., Humanistyka cyfrowa socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych, „Zarządzanie Kulturze” 2016, nr 4.

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Kraków 2002.

Witkowski T., Komputer zrozumie samobójcę, „Polityka” 2017, nr 32(3122).

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2018, s. 1 - 10

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The culture of algorithms

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1245-5531

Magdalena Szpunar
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1245-5531 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków

Publikacja: 07.05.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Szpunar (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3102

Liczba pobrań: 1693