FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

W morzu neosemantyzmów

Data publikacji: 15.12.2011

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 93 - 98

Autorzy

Malwina Jabczuga-Gębalska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In the Sea of Semantic Neologisms

The article is an analysis of semantic neologisms extracted from the Culture section of Przekrój weekly. Semantic neologisms have been confronted with the definitions derived from the dictionary of Polish language and defined using cognitive methods. Most space is devoted to the adjective/adverb korzenny/korzennie (“spicy”), representing the same semantic domain. In order to determine their meaning, a radial network of the noun korzeń (“root”) was used and a contextual analysis was conducted. The following findings were reported. Semantic neologisms constitute an indispensable component of the Polish vocabulary. They are understandable for the users through the context and through the semantic link to the radial network to which they belong. 

Bibliografia

Jäkel O. (2003). Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Tłum. M. Banaś, B. Drąg. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Langacker R. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. Stanford: Stanford University Press.

Lakoff G., Johnson M. (1988). Metafory w naszym życiu. Tłum. T.P. Krzeszowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Platon (1990). Kratylos. Tłum. W. Stefański. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Smółkowa T. (2001). Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Szymczak M. (red.) (2004). Słownik języka polskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe (wersja elektroniczna, SJP).

Tabakowska E. (1995). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Tabakowska E. (red.) (2001). Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Taylor J.R. (2001). Kategoryzacja w języku. Tłum. A. Skucińska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 93 - 98

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

W morzu neosemantyzmów

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 15.12.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Malwina Jabczuga-Gębalska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1902

Liczba pobrań: 5445