FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Szereszewski – mnemoniczny geniusz

Data publikacji: 02.07.2010

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 107 - 111

Autorzy

,
Marta Kowalska
Wszystkie publikacje autora →
Emilia Mielniczuk
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Szereszewski – Mnemonic Genius

The article describes one of the most interesting cases of mnemonic genius, Salomon Szereszewski. He was endowed with photographic memory – visual memory, characterized with remarkable clarity and durability. In addition, Szereszewski also had vast synaesthetic capabilities, consisting in joining together various sensory impressions, which also strongly infl uences better memorizing. Being equipped with such perfect memory involves, however, many consequences hindering everyday functioning. Szereszewski had great diffi culties in remembering abstract words which cannot be translated into images, and struggled with the problem of having too big amounts of unnecessary information. Szereszewski tried to invent various ways of getting rid of useless data, but attempts at forgetting anything often failed.

Bibliografia

Bragdon A.D., Gamon D. (2006). Kiedy mózg pracuje inaczej. Tłum. L. Okupniak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cytowic R.E. (1993). Th e Man who Tasted Shapes. London: Abacus.

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Tłum. M. Majczyna, K. Sikora, A. Tylikowska. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Łuria A.R. (1970). O pamięci, która nie miała granic. Tłum. J. Przesmycka-Kamińska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Łuria A.R. (1987). Th e Mind of a Mnemonist: a Little Book about a Vast Memory. Cambridge: Harvard University Press.

Maruszewski T. (2001). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ramachandran V. S., Hubbard E.M. (2007). Brzmienie barw, smak kształtów. „Świat Nauki” 1, s. 81–87.

Rogowska A. (2004). Czy synestetycy są wśród nas? „Modelowe Nauczanie” 7, s. 29–49.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 107 - 111

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Szereszewski – mnemoniczny geniusz

Publikacja: 02.07.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marta Kowalska (Autor) - 50%
Emilia Mielniczuk (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1857

Liczba pobrań: 1849