FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Profiling the concept of Faith in God in the context of Construal Level Theory of Psychological Distance

Data publikacji: 20.12.2013

Rocznik Kognitywistyczny, 2013, Tom 6, s. 11 - 21

https://doi.org/10.4467/20843895RK.13.002.1349

Autorzy

Magdalena Grabowska
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In the paper the author tries to illustrate the interplay between the construal of psychological distance and conceptualisation of faith in God in modern day Polish society. It is believed that psychological distance functions as a benchmark of how people, who declare themselves to be Christians, perceive faith in God. The paper contains the presentations of results of survey-based research carried out on a sample of 150 Polish people concerninig the reconstruction of linguistic worldview of faith in God. These results are organised into profiles.

Bibliografia

Bar-Anan, Y., Liberman, N. & Trope, Y. (2006). The Association Between Psychological Distance and Construal Level: Evidence from an Implicit Association. Journal of Experimental Psychology: General, 135(4).

Bartmiński, J. & Niebrzegowska, S. (1998). ‘Profile a podmiotowa interpretacja świata’. In: J. Bartmiński, R. Tokarski (eds.), Profilowanie w języku i w tekście. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartmiński, J. (2007). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fujita, K., Henderson, M., Trope, Y. & Liberman, N. (2006). Spatial Distance and Mental Construal of Social Events. Psychological Science, 17(4).

Grzegorczykowa, R. (1998). ‘Profilowania a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia’. In: J. Bartmiński, R. Tokarski (eds.), Profilowanie w języku i w tekście. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Helm, W.B. (2009). ‘Self-love and the structure of personal values’. In: M. Salmela, V.E. Mayer (eds.), Emotions, Ethics and Authenticity. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Jacobson, R. (1989). W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Warszawa: PWN.

Kaufmann, J.C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Langacker, R. (2008). Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford & New York: Oxford University Press.

Laskowska, E. (2004). ‘Nazywanie i wyrażanie uczuć w języku’. A modified version of the article by E. Laskowska entitled ‘Uczucia w języku’. In: L. Bednarczuk, E. Stachurski, T. Szymański (eds.), Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 19. Studia Lingustica II, Kraków.

Libermann, N., Trope, Y., MaCrae, S.M. & Sherman, S.J. (2007). The Effect of Level of Construal on the Temporal Distance of Activity Enactment. Journal of Experimental Social Psychology, 43.

Liberman, N., Trope, Y., & Stephan, E. (2007). ‘Psychological Distance’. In: A.W. Kruglanski, E.T. Higgins (eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles. New York: The Guilford Press.

Sherman, S.J., Zehner, K.S., Johnson, J. & Hirt, E.R. (1983). Social Explanation: The Role of Timing, Set, and Recall on Subjective Likelihood Estimates. Journal of Personality and Social Psychology, 44.

Stephan, E. (2006). Social Distance and its Relation to Level of Construal, Temporal Distance and Physical Distance. Unpublished manuscript, Tel Aviv University.

Tokarski, R. (1998). ‘Kulturowe i tekstotwórcze aspekty profilowania’. In: J. Bartmiński, R. Tokarski (eds.), Profilowanie w języku i w tekście. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Trope, Y., Liberman, N. & Wakslak, C.J. (2007). Construal Levels and Psychological Distance: Effects on Representation, Prediction, Evaluation, and Behavior. Journal of Consumer Psychology, 17.

Trope, Y. & Liberman, N. (2010). Construal-Level Theory of Psychological Distance. Psychological Review, 117(2).

Trope, Y., Liberman, N. & Wakslak, C.J. (2011). Construal Levels and Psychological Distance: Effects on Representation, Prediction, Evaluation, and Behavior. Journal of Consumer Psychology, 17(2).

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2013, s. 11 - 21

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Profiling the concept of Faith in God in the context of Construal Level Theory of Psychological Distance

Autorzy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 20.12.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Magdalena Grabowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2096

Liczba pobrań: 1437