FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Blaski i cienie neuroestetyki: kilka uwag o naturalizacji badań nad przeżyciami estetycznymi

Data publikacji: 29.03.2019

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 79 - 85

https://doi.org/10.4467/20843895RK.18.006.9760

Autorzy

Maciej Próchnicki
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-2151-9915 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

One of the greatest challenges of cognitive science is the application of its methods to explain the phenomena of normative character. One of the attempts on naturalizing philosophy is neuroaesthetics, which utilizes the development of neurosciences to study the neural basis of aesthetical experiences. Th is area brings much hope in the context of scientific explanation of art and beauty, albeit faces many  methodological problems. Th e main objection is the inadequacy of methods used to the subject of explanation. Despite some of the objections seem correct, this research programme may fruitfully contribute to the aesthetical thought and provide a scientifi c background of the mental states of that character.

Bibliografia

P. (2013). Neuroaesthetics is killing your soul. Can brain scans ever tell us why we like art? Nature News. http://www.nature.com/news/neuroaesthetics-is-killing-your-soul-1.12640.

Berker, S. (2009). Th e normative insignifi cance of neuroscience. Philosophy and Public Affairs, 37(4): 293–329.

Bonasio, G. (2014). Aesthetic pleasure: cognition and emotion in the aesthetic concepts. Remarks after Sibley’s works. Rivista di Estetica, 55: 183–201.

Bremer, J. (2016). Neuroestetyka. Czy przyszłość estetyki leży w neuronauce? W: J. Bremer, Interdyscyplinarne znaczenie neuronauk (s. 69–94). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Conway, B. i Rehding, A. (2013). Neuroaesthetics and the trouble with beauty. PLoS Biology, 11(3): 1–5.

Chalmers, D. (1995). Facing up to the problem of consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3): 200–219.

Goldman, A. (1990). Aesthetic qualities and aesthetic value. Th e Journal of Philosophy, 1(87): 23–37.

Gregor, M. (1983). Baumgarten’s “Aesthetica”. Th e Review of Metaphysics, 37(2): 357–385.

Huang, M. (2009). Th e neuroscience of art. Stanford Journal of Neuroscience, 2(1): 24–26.

Hyman, J. (2010). Art and neuroscience. W: R. Frigg, M. Hunter (red.), Beyond Mimesis and Convention: Representation in Art and Science (s. 245–262). Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer Netherlands.

Kawabata, H. i Zeki, S. (2004). Neural correlates of beauty. Journal of Neurophysiology, 91: 1699–1705.

Levinson, J. (1984). Aesthetic supervenience. Th e Southern Journal of Philosophy, 22: 93–110.

Petrażycki, L. (1959). Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Warszawa: PWN.

Przybysz, P. (2006). O uchwytywaniu piękna. Rola deformacji estetycznych w tworzeniu i percepcji dzieła sztuki w ujęciu neuroestetyki. W: W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły (s. 365–385). Poznań: Zysk i S-ka.

Ramachandran, V. i Hirstein, W. (2006). Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego. W: W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły (s. 327–364). Poznań: Zysk i S-ka (tłum. M. Florek i P. Przybysz).

Rysiew, P. (2016). Naturalism in epistemology. W: E. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition). https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/epistemology-naturalized.

Skoczeń, I. (2016). Czy modny i sprawiedliwy mogą mieć ze sobą coś wspólnego? – czyli kilka słów o thick terms, thick concepts oraz thick properties. Archiwum Filozofi i Prawa i Filozofi i Społecznej, 1: 55–63.

Zeki, S. (2012). Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (tłum. A. Binder i M. Binder).

Zeki, S., Romaya, J., Benincasa, D. i Atiyah, M. (2014). Th e experience of mathematical beauty and its neural correlates. Frontiers in Human Neuroscience, 8: 1–12.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2018, s. 79 - 85

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Splendors and miseries of neuroaesthetics. a few remarks on naturalizing aesthetic phenomena

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2151-9915

Maciej Próchnicki
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-2151-9915 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Publikacja: 29.03.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maciej Próchnicki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2029

Liczba pobrań: 1518