FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

VIDEO-DRONE – dźwięk we wczesnych pracach Billa Violi

Data publikacji: 12.10.2010

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 87 - 96

Autorzy

Andrzej Pitrus
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Kraków
, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Brewińska M., Świadomość medium, w: Bill Viola, red. eadem, Warszawa 2007

Viola B., Reasons for Knocking at an Empty House, Cambridge 1995

Manovich L., Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006
 

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2010, s. 87 - 96

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

VIDEO-DRONE – dźwięk we wczesnych pracach Billa Violi

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Kraków
Polska

Publikacja: 12.10.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Andrzej Pitrus (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 56

Liczba pobrań: 0