FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Struktura w antystrukturze

Data publikacji: 2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 26 - 30

Autorzy

Wojciech Dudzik
Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Cozart Riggio M., Time out or Time in. The Urban Dialectic of Carnival, w: Carnival: Culture in Action – the Trinidad Experience, red. M. Cozart Riggio, New York-London 2004.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia społecznego, oprac. i słowem wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 1981.

Turner V., Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro, przeł. I. Kurz, „Konteksty” 2002, nr 3-4.
 

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 26 - 30

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Struktura w antystrukturze

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Wojciech Dudzik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 50

Liczba pobrań: 0