FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Po co nam liminalność? Pokrewieństwo, wspólnota i teoria queer

Data publikacji: 09.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 127 - 140

Autorzy

Joanna Mizielińska
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Basiuk T., Queerowanie po polsku, „Furia Pierwsza” 2000, nr 7.

Butler J., Bodies That Matter, London-New York 1993.

Butler J., Giving An Account of Oneself, New York 2005.

Butler J., Restaging the Universal: Hegemony and the Limits of Formalism, w: J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left, London-New York 2000.

Butler J., Undoing Gender, London-New York 2004.

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008.

Foucault M., O Przyjaźni jako stylu życia, przeł. T. Basiuk, wywiad dla pisma „Gai Pied” 1981, nr 25.

Fuss D., Wewnątrz / na zewnątrz, przeł. D. Ferens, „Furia Pierwsza” 2000, nr 7.

Halberstam J., Female Masculinity, Durham-London 1988.

Kochanowski J., Podmiotowa i przedmiotowa polityka queer. Zarys problematyki, w: Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, red. M. Baer i M. Lizurej, Wrocław 2007.

Lauretis T. de, Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities, „A Journal of Feminist Cultural Studies” 1991, nr 3.

Nanda S., Gender Diversity. Crosscultural Variations, Illinois 2000.

Rubin G. S., Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politcs of Sexuality, w: American Feminist Thought at Century’s End. A Reader, ed. by L. S. Kauffman, Cambridge 1993.

Schneider D., The Power of Culture: Notes on Some Aspects of Gay and Lesbian Kinship in America Today, w: „Cultural Anthropology” 1997, nr 2.

Seidman S., Identity and Politics in a „Postmodern” Gay Culture, w: Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory, ed. by M. Warner, Minnesota 1993.

Szyjewski A., Człowiek w drodze do życia sakralnego; sacrum, rytuał i symbol w koncepcji Victora Turnera, w: V. Turner, Las symboli. Aspekty rytuałow u ludu Ndembu, przeł. A. Szyjewski, Krakow 2006.

Turner V. W., Liminalność i communitas, przeł. E. Dżurak w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempy, E. Nowicka, Warszawa 2004.

Warner M., The Trouble With Normal. Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life, New York 1999.

Weeks J., Invented Moralities. Sexual Values in an Age of Uncertainty, New York 1995; K. Weston, Families We Choose: Gays, Lesbians and Kinship, New York 1997.

Wilchins R., Queer Theory, Gender Theory. An Instant Primer, Los Angeles 2004.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 127 - 140

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Po co nam liminalność? Pokrewieństwo, wspólnota i teoria queer

Autorzy

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Publikacja: 09.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Joanna Mizielińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 59

Liczba pobrań: 0